Detaljplan på gång för trevägskorsning

Detaljplanen för korsningen vid Tappström är på gång. Huvud-alternativet är att fyrvägskorsningen istället ska bli en trevägskorsning.  

Korsning vid Tappström är svårnavigerad och klarar inte mycket mer trafik. Dessutom måste kommunens egna vägar förbättras när Ekerövägen blir klar. Därför är det prioriterat för kommunen att bygga om fyrvägskorsningen.

– Även busslinjerna påverkas av korsningens kapacitet. Bussarna kan inte köra centrumslingan eftersom de fastnar i köerna. Vi jobbar nu långsiktigt med att framkomligheten ska vara bra även om 20 till 30 år, säger Fredrik Ohls (L), kommunalråd, samhällsbyggnad.

Kommunen håller nu på att ta fram en detaljplan för att lösa korsningsproblematiken. Huvudalternativet är att göra om korsningen till en signalreglerad trevägskorsning istället för fyrvägskorsning. Det skulle då byggas en ny väg på andra sidan infartsparkeringen, mellan Tappströmsvägen och Wrangels väg.

– Trafiken från Tappströmsvägen skulle då ledas om via Wrangels väg och rondellen med eklöven. Det finns också tankar på att göra en cirkulationsplats istället för en korsning men trafiksimuleringen visar att det inte skulle bli så mycket bättre. Utredningen är ännu inte helt färdig, säger Fredrik Ohls.

Om trafiken leds om via Wrangels väg planeras den nya vägen gå förbi Kulturskolan och Tappströmsskolan.

– Det är viktigt att vi då tar hänsyn till skolorna och bostadsområdena vad gäller säkerhet och buller. En fördel är att vi skulle förbättra en farlig passage där barnen idag korsar vägen från infartsparkeringen mot kommunhuset.

Att bygga om korsningen har hög prioritet, men det är svårt att veta när ombyggnationen kommer att påbörjas.

– Vi vill sätta igång så fort som möjligt, men detaljplanen ska stötas och blötas. Sedan kommer den troligen också att överklagas. Processen är i alla fall i gång nu och själva byggandet brukar gå snabbt.

Förhoppningen är att bygget inte ska påverka trafiken så mycket. Den nya vägen kommer att byggas på en plats som idag inte är högtrafikerad. Därför påverkas trafiken mindre än när en befintlig väg byggs om.

– Vi kan bygga färdigt den nya vägen innan vi släpper på trafiken. Då störs inte trafiken förutom att man inte kan svänga in vid musikskolan, men det kan vi förhoppningsvis lösa på ett bra sätt.

ANGELICA BERG

Läs också