Detaljplan för Träkvista torg antagen

Detaljplan för Träkvista torg antagen

På kommunfullmäktiges sista möte för året, antogs detaljplanen för Träkvista torg efter en längre debatt.

Att Träkvista torg behöver ett ordentligt ansiktslyft var alla ledamöter eniga om. Däremot var flera partier kritiska till bland annat hur processen gått till och kring utformningen i detaljplanen av det framtida torget.

– Jag har längtat efter att den här detaljplanen ska bli klar, men tyvärr tycker jag inte att processen kring den har varit särskilt bra. Vi har missat medborgardialogen igen. Jag tror att det är det som har gjort att motståndet har varit och fortfarande är så stort.  Vi ska börja med dialogen, inte presentera ett förslag som skrämmer halvt ihjäl människor och som sedan sätter hälarna i backen och inte kan acceptera någonting, eftersom det ser ut som att vi inte har velat lyssna över huvudtaget, sa Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna röstade ja till detaljplanen med yrkade på att en bilpool samt en cykelpool ska inrättas för de boende i de nya husen, men gärna tillgängligt för hela området.

Öpartiet röstade nej och ansåg att medborgarinflytandet brustit och ansåg även att större hänsyn skulle ha tagits till nuvarande och omkringliggande miljö och till samrådskommentarerna från boende i området.

Liberalerna yrkade avslag på exploateringsavtalet och detaljplanen. De anser bland annat att husen fortfarande är för höga.

– Vi har haft seminarier med arkitekter. Enligt dem är definitionen på en småstad hus i en skala om tre våningar. När vi visat dem planerna för Ekerö centrum och Träkvista, har de svarat att det inte är småstadsarkitektur, det är en stenstad, sa Fredrik Ohls (L).

Miljöpartiet ställde sig bakom detaljplanen men hade även de, önskat att processen hade föregåtts av en grundlig medborgardialog.

Sveridemokraterna la ett yrkande om att ett exploatörsavtal upprättas mellan Ekerö kommun och Trygghem AB där maximalt 10 procent av det totala bostadsutbudet får omvandlas till hyresrätter i aktuellt område. Detta mot bakgrund av att som de säger, upp till 40 procent av det totala utbudet av hyresrätter går till socialtjänsten. Då SD:s yrkande inte gick igenom, röstade de nej till detaljplanen.

– Det har varit en bra och livlig debatt. Jag börjar med att hålla med gällande medborgardialogen. Vi i Ekeröalliansen har som mål att öka medborgardialogen. Det har vi fått till bättre när det gäller Ekerö centrum och ännu bättre när det gäller Stenhamra centrum. Men de senaste två åren har vi haft dialoger även kring Träkvista och gjort justeringar i detaljplanen utifrån dessa, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och tillade:

– Det här är svårigheten för oss att väga påverkan på dem som bor i närheten mot samhällsutvecklingen. Det här är ett svårt avgörande, men jag tror ändå att vi har gjort avvägningarna på ett bra och lämpligt sätt.

Detaljplanen röstades igenom med 17 ja-röster mot 8 nej-röster.

EWA LINNROS

            

Läs också