”Detta är glesbygdspolitik”

”Detta är glesbygdspolitik”

Kritiken är stark från föräldrar och andra kommuninvånare, både vad gäller skolans ledning de senaste åren och hur ärendet hanterats.

Adelsöbon Marja Conradsson har ett barn i årskurs två och ett i årskurs fem i Munsö skola.

– Det som upprör mig mest är hur skolledningen har misskött verksamheten under så lång tid. Det finns många exempel på hur man inte har tänkt långsiktigt. Exempelvis sätter man in en tillfällig lärarvikarie när en befintlig lärare slutar, istället för att utlysa en tjänst, säger Marja Conradsson.

Munsö skola anslöts som världsarvsskola 2006, vilket innebar att skolan  åtagit sig att vårda och sprida kunskap till omvärlden om världsarvet Birka Hovgården.

– När min dotter gick på lågstadiet, hade mellanstadieeleverna guidade visningar för föräldrar på Hovgården. Med sådana traditioner skapade man en sammanhållning, men det finns inte kvar. Som det ser ut idag är det ingen jullovsavslutning och det är knappt skolavslutning före sommarlovet. Det har urholkats under lång tid, berättar Marja Conradsson.

Ärendet som tidigare hanterats på tjänstemannanivå, har nu lyfts till barn- och utbildningsnämnden. Anders Rosenquist af Åkershult är en av de drivande i arbetsgruppen Rädda Munsö.

– Det är såklart positivt att man i Ekeröalliansen har förstått att detta ska vara ett politiskt beslut. Däremot så lyfter man fortfarande inte beslutet till rätt nivå. Vi har tunga argument för att man fortfarande bryter mot kommunallagen i och med detta. Det enda korrekta är att lyfta frågan till kommunfullmäktige där den hör hemma.

Arbetsgruppen Rädda Munsö skola pekar på att det är en fråga som är mycket större än bara en skola och barnen som går där, det handlar om en hel bygds framtid. De perspektiv de lyfter som bör ingå när frågan utreds är hur det påverkar inflyttning av barnfamiljer och Adelsö butik med den extra service som finns som postombud, apoteksombud och ombud för systemet. Också av vikt säger de, är att se på perpektivet att prognoser visar på ökat barnantal, företag etableras och expanderar.

– Detta är oerhört viktiga saker att ta hänsyn till när man pratar om att lägga ned Munsö skola. Detta är glesbygdspolitik. Och det ligger långt bortom vad barn- och utbildningsnämnden ska besluta om, precis som kommunallagen säger, kommenterar Anders Rosenquist af Åkershult.

Arbetsgruppen jobbar med en laglighetsprövning kring ärendet och om så krävs, lämnas denna in till förvaltningsrätten.

– Men allra helst ser vi naturligtvis att den styrande Ekeröalliansen visar att den bryr sig om både oss i bygden och den demokratiska processen och självmant lyfter detta till kommunfullmäktige. Vi har väldigt svårt att förstå varför de styrande aktivt väljer att inte följa den demokratiska ordningen.

– Vi är glada att Mälarökoalitionen så tydligt tagit ställning både för oss på glesbygden och för att detta ska gå rätt till. Vi hoppas att övriga partier snarast går ut och gör detsamma, säger Anders Rosenquist af Åkershult.

EWA LINNROS

Läs också