Digitalt näringslivsmöte

Digitalt näringslivsmöte

Den 25 november kunde Mälaröarnas företagare delta i kommunens näringlivsmöte utan att lämna hemmet eller kontoret. Det digitala frukostmötet lockade ett drygt tjugotal deltagare att lyssna på föredrag kring den lokala arbetsmarknaden och om hur de själva kan bidra till att öka sysselsättningen.

– Vi hjälper personer med funktionsnedsättningar som står nära arbetsmarknaden, men behöver stöd för att leva ett självständigt liv. Det kan till exempel innebära att vi hjälper till med att hitta praktikplats, arbete eller att uppmuntra dem till studier, berättade Anette Fredriksson, arbetskonsulent på kommunens arbetssupportfunktion.

Hon beskrev hur de stöttar de individuella processerna kring varje person och ger råd och hjälp till anpassning, även till arbetsplatsen, när svårigheter uppstår. Dessutom slog hon fast det stora behovet av medmänsklighet och hjälpsamhet från kommunens företagare för att stötta de här personerna.

Det ideella initiativet Arbetsplats Mälaröarna berättade om sitt engagemang för att öka sysselsättningen i kommunen.

– Vi tror på kraften i mötet mellan människor och vet hur mycket den första träffen betyder, sa Karin Sigge, som är en av initiativtagarna till verksamheten.

Bland annat beskrev de den digitala mötesplatsen som de driver, där arbetstagare och arbetsgivare kan hitta varandra genom kostnadsfria annonser och där ett flertal personer redan har hittat nya arbeten. Där kan man den som vill också anmäla sig till ett mentorskapsprogram, både som mentor och adept.

Slutligen vädjade Karin Sigge och kollegan Annika Engström om hjälp med att hitta jobb till tre unga män som bott i kommunen sedan de anlände som ensamkommande i samband med den stora flyktingströmmen för fem år sedan. De har nu alla skaffat sig kompletta utbildningar, men står inför utvisning inom kort.

LO BÄCKLINDER

Läs också