Distansregistrering för patienter

Lättakuten inför teknik för bättre tillgänglighet

Nu blir det ännu lättare att registrera sig för besök på Ekerö vårdcentrals lättakut. Från den 5 februari infördes distansregistrering för besök.

Tidigare skedde registrering för besök på lättakuten, via datorer uppsatta i väntrummet på mottagningen. Dessa finns kvar, men nu finns också möjlighet till distansregistrering. Det innebär att patienter redan på förhand kan förbereda besöket via smartphone, läsplatta eller dator. Förhoppningen är att satsningen ska ge ännu bättre tillgänglighet och smartare patientflöden.

– Man registrerar sig i lugn och ro hemifrån eller i sin telefon medan man sitter och väntar här. Man kan också exempelvis hjälpa sin mamma att registrera sig på distans om man vill, berättar Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Annons

Registreringen sker genom en länk som man hittar på Ekerö vårdcentrals hemsida eller som skickas ut via sms. När man kommer till mottagningen checkar man in för att bekräfta besöket. Dyker man inte upp, raderas registreringen. 

Ekerö vårdcentral startade lättakuten i mars förra året.

– Vi är otroligt nöjda. Vi passerade precis tio tusen behandlade patienter. Personalen är jätteglada och den återkoppling som vi har fått av patienterna, är att de tycker att det här är ett väldigt tillgängligt och smidigt sätt att få hjälp. Många uppskattar att det är både snabbt och enkelt att få träffa läkare eller sjuksköterska och att de slipper ringa för att boka tid, berättar Sara Banegas.

Sedan lättakuten startade har vårdcentralen också lyckats få mer tid för patienter med kroniska sjukdomar och de som behöver mest vård.

EWA LINNROS

Läs också