Doktorerna på Drottningholm

I Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria beskriver författaren och journalisten Jan Malmstedt hur Drottningholm på 1700-talet var en plats där Sveriges vetenskapliga och medicinska elit samlades. I fokus står de då verksamma doktorerna och deras arbetsmetoder. 

– Drottningholm, det kungliga residenset på Mälaröarna är inte bara ett världsarv med sin utsökta barockarkitektur, den enda bevarade 1700-talsteatern i världen som ännu är i bruk, sina parker och det exotiska Kina slott. Drottningholm är också en plats där 1700-talets mest framstående kulturpersonligheter och vetenskapsmän lämnat avtryck. Till dem ska räknas många av tidens främsta läkare. Platsens medicinska historia lägger både ljusa och mörka nyanser till bilden av världsarvet, säger Jan Malmstedt.

Drottningholms slott är för många sinnebilden av Sveriges kulturella storhetstid. Hit kom bland andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum. Kungligheterna omgav sig med livläkare och livkirurger, som satte sin prägel på livet kring slottet. Både kungligheter, hovets personal och det arbetande folket i trakten fick sjukvård av läkarna Nils Skragge och Sven Anders Hedin. Länge var just Mälaröarna ett av de värst drabbade malariaområdena i Sverige.

”Jan Malmstedts bok om doktorernas insats på Drottningholm är ett välkommet medicinhistoriskt tillskott till den rika litteratur som tillhör vårt unika världsarv”, skriver förste livmedicus Mårten Rosenqvists  i bokens förord.

Läs också