Droger och fester i skateparken

Misshandel, droger och ibland så många som 200 ungdomar på en och samma plats – skateparken på Ekerö har förutom att vara en uppskattad aktivitetsyta, även blivit en plats som lockar till sig stökigheter. Nu har kommunen satt in extraresurser för att få bukt med problemen, men fortfarande saknas föräldranärvaron.

– Skateparken och det intilliggande utegymmet har blivit otroligt uppskattade och lockar många besökare. Under sensommaren har det också blivit en plats dit väldigt många ungdomar hittat och där vissa ägnar sig åt att dricka alkohol, spela hög musik och röka cannabis. Vid några tillfällen har det även blivit bråk som urartat till misshandel, berättar Lena Törnblom Löfquist, kommunens samordningschef.

Hon berättar att polis- och fältassistenter har fått ringa hem till föräldrar till berusade ungdomar ända ner i 11-årsåldern och att man nu vidtagit extra åtgärder för att motverka problemen. Under senaste tiden och tills vidare finns det fältassistenter på plats på helgerna och extra väktarresurser har kallats in. Polisen satsar också på att besöka platsen så ofta som möjligt och har även gjort ingripanden flera helger i rad. Brandförsvaret försöker dessutom förlägga sina träningar till utegymmet för att ytterligare öka vuxennärvaron.

– Men de vi saknar är föräldrarna. Trots att vi gått ut många gånger och uppmanat till att delta i vuxenvandringarna, så är det väldigt skral uppslutning till samlingen på fritidsgården. Det gäller att alla drar sitt strå till stacken, säger Lena Törnblom Löfquist.

Snart kommer dock sannolikt problemen att avta i takt med att vädret blir kallare. Då görs en utvärdering av höstens insatser, för att dra lärdom och förbereda för våren då man är beredd på att situationerna kan återuppstå.

Under två helger har även kommunens politiker tagit initiativ till att besöka platsen kvällstid på helgerna. Först ut var socialdemokraterna som serverade korv under en fredagkväll till ett stort antal ungdomar. Helgen efter var ett tiotal representanter för de politiska partierna på plats för att bilda sig en uppfattning om hur läget är på platsen. Framöver planeras även vandringar för chefer inom kommunens olika verksamheter, för att göra en insats för ungdomarnas trygghet, förstärka vuxennärvaron och få en överblick av situationen.

– Men det man måste komma ihåg är att ungdomar har lika stor rätt till det offentliga rummet som alla andra och att det ingår i deras utveckling att de ska få ta plats. De har dock inte ett så välutvecklat konsekvens-

tänk så vi får alla hjälpas åt att förebygga och agera vid de problem som kan uppstå, säger Lena Törnblom Löfquist.

LO BÄCKLINDER

Läs också