Drottningen tilldelas kultur- och fritidsnämndens stora pris

Kultur- och fritidsnämndens stora pris går till drottning Silvia.  Prisutdelningen ägde rum i samband med De gamlas dag på Ekebyhovs slott.

Kultur- och fritidsnämndens stora pris delas ut till en person eller grupp personer med Ekeröanknytning som gjort värdefulla insatser inom kultur och fritidslivet i Ekerö kommun och som varit en god ambassadör för Ekerö kommun eller i övrigt bidragit med goda insatser som nämnden anser angeläget att premiera. Drottningen får kultur- och fritidsnämndens Stora pris med motiveringen:

”Hennes Majestät Drott-ningen tilldelas Kultur- och fritidsnämndens Stora pris för sina värdefulla insatser för Ekeröborna, med särskilt engagemang för äldre människors livskvalitet genom det årligen återkommande evenemanget ”De gamlas dag”, invigningen av vårt serviceboende Söderströmsgården och Stiftelsen Silviahemmet på Malmen.

Hennes Majestät Drott-ningen har varit en god ambassadör för Ekerös kulturmiljöer genom att bo och vårda världsarvet Drottningholm och genom att tillsammans med Hans Majestät Konungen delta vid invigningen och 25-årsjubileet av Ekebyhovs slott. I inslaget kring ”De gamlas dag” som var med i SVT:s ”Året med Kungafamiljen” talade Drottningen på ett mycket fint sätt om att tillsammans skapa gemenskap och vänskap, och även om samarbetet med Ekerö kommun.”

I år delas priset ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Sivert Åkerljung.

– Jag är glad att en enig nämnd tagit detta beslut. Hennes Majestät Drottningen är en mycket värdig mottagare av kultur- och fritidsnämndens stora pris av de skäl som står att läsa i motiveringen. Drottningens engagemang för både barn, ungdomar och äldre är beundransvärt, säger Sivert Åkerljung.

Priset delades ut på De gamlas dag, som är en uppskattad tradition på initiativ av drottning Silvia. Syftet med dagen är att erbjuda en trevlig tillställning tillägnad våra äldre som har behov av stöd och hjälp i vardagen i form av äldreboende eller hemtjänst. 

Iréne Hededal, kultur- och fritidsförvaltningens chef, är väldigt glad över valet av pristagare och att fokus denna gång är på kommunens äldre invånare.

– Vår verksamhet inom kultur och fritid handlar om att skapa en meningsfull fritid för Ekeröborna. Oftast handlar det om barn och unga, men det är både roligt och viktigt att sätta fokus på våra äldre invånare. Att Drottningen tog ett initiativ för 25 år sedan att skapa gemenskap och vänskap genom De gamlas dag, och att detta blivit en årlig tradition i Socialförvaltningens regi är verkligen värt att uppmärksamma. En eloge också till alla medarbetare som arbetat med detta fantastiska arrangemang i så många år, säger Iréne Hededal.

Under den senaste tioårsperioden har priset tidigare delats ut vid tre tillfällen. Tidigare mottagare är Max Martin, Björn Bernström och Suzanne Reuter.  

Läs också