Eftersatt underhåll på Stenhamraskolan

Eftersatt underhåll på Stenhamraskolan

Underhållet av Stenhamraskolans utemiljö är mycket eftersatt sedan en lång tid tillbaka. Trots påtryckningar på kommunen, har ingenting åtgärdats.

Stenhamraskolans skolgård, eller som det numera kallas, pedagogiska utemiljö, är långt från pedagogisk i dagsläget. Här finns vattenpölar som är fyllda med grus, sand och skräp. Vidare staket och bollplank där brädorna murknat sönder och fallit bort, trasiga och smutsiga skyltar på fasaderna och klätterställningar så torra och flisiga att barnen får stickor i händerna.

– Det är angeläget att barnen har en bra utemiljö, det stimulerar inlärning och förhindrar konflikter. Det här är barnens arbetsmiljö. Nu ska barnen dessutom vara ute mer är någonsin med anledning av covid-19. Men både barnen, föräldrar och pedagoger upplever att underhållet på skolan är väldigt eftersatt, säger föräldern Maria Nordenback Kress, som tillsammans med föräldern Therése Kallur har dragit igång ett upprop gällande Stenhamraskolans utemiljö.

Den här terminen har också saknats gungor.

– De kom ut för att sätta upp en ny gunga men konstaterade att överliggaren på gungställningen var rutten, så då tog de bort alla gungor. Förutom att barnen får flisor i händerna av klätterställningen, är det också skruvar som sticker fram på den. Detta har jag påtalat sedan september, men ingenting händer. Det är ett svek mot barnen och ger en signal om att man inte riktigt bryr sig om dem, berättar Maria Nordenback Kress. Hon jobbade själv på skolan för tio år sedan och redan då var underhållet eftersatt.

Maria Nordenback Kress har också pratat med de som är engagerade i elevrådet. De har år efter år framfört problemen och försökt påverka, men har inte heller fått gehör.

– Det som också händer när miljön är så eftersatt är att det triggar en negativ attityd. Det fattas bräder i staketet – ”ja men jag kan väl sparka bort lite fler, det är ändå så fult”, kommenterar Maria Nordenback Kress.

När det gäller planeringen av en bättre skolutemiljö, ingår den i detaljplanen för Stenhamra. I den finns en framtida utveckling av bland annat skolan.

– Men det ursäktar inte det faktum att kommunen har utrustning som inte är omhändertagen. Det är man också medveten om på fastighetsenheten och beklagar att det tagit tid. Det är självklart att det måste åtgärdas, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Under december kommer gungor och ny klätterställning att monteras.

– Det är sent, men de kommer i alla fall upp och det är ju bättre än att ha trasig utrustning. Fastighetsenheten undersöker också vad som eventuellt kan göras nästa år inom liggande budget, säger Johan Elfver och tillägger:

– Fastighetsenheten tar givetvis emot och förutsättningslöst bedömer behov från kommunens invånare och närmaste uppdragsgivare, i detta fall är barn- och utbildningsförvaltningen och skolledningen. Skolan kan också göra felanmälan, det underlättar vår ärendehantering och minskar risken för att fastighetsenheten missar viktiga frågor.

EWA LINNROS

Läs också