Eftersatt underhåll

Eftersatt underhåll

Stora bitar betong på Träkvista vattentorns pelare har lossnat och på sina ställen är armeringsjärn blottade. Men nu ska tornet renoveras.

2014 integrerades Ekerö kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) i Roslagsvatten som då tog över drivt och underhåll. Träkvista vattentorn som byggdes 1964, är på sina ställen i dåligt skick.

– Det är många års eftersatt underhåll som man ser resultatet av. Vi kommer att under året utföra en förstudie och en upphandling för att sedan utföra reparationer på tornet nästa år, berättar Torkel Andersson, Roslagsvatten.

Utgör det någon fara så som det ser ut nu?

– Nej, det gör det inte. Platsen är inhägnad och det är bara vår egen personal som vistas inom området närmast tornet. Vår personal är där varje vecka. Vi har gjort inspektioner och det ska inte utgöra någon fara för dem, förklarar Torkel Andersson.

EWA LINNROS

Läs också