Ekerö delar sin ambulans med hela stan

När 8-åriga Bastian Grip-Björne ramlade av en häst på Munsö befarades han ha fått inre blödningar och ryggfrakturer. Men varken ambulanshelikopter eller ambulans fanns i närheten för att ta honom till sjukhus.

– Jag blev chockad över det, säger Bastians mamma Elina Grip.

Det var en solig dag i juli som Elina Grip och barnen Bastian, 8, och Akleja, 5, tagit sina hästar till Blå lagunen på Munsö för att bada. Efteråt när de skulle rida tillbaka till stallet som ligger i närheten blev Bastians häst skrämd och hoppade åt sidan, varpå Bastian ramlade av hästryggen.

– Han tog emot sig med armen så att den gick av och vreds åt fel håll, men det blev också en rejäl duns när han slog i backen så vi visste inte då om det kunde finnas några skador som vi inte såg, berättar Elina.

Hon ringde 112 som gjorde bedömningen att Bastian behövde bli hämtad av ambulanshelikopter, men när den var upptagen långt ute i skärgården fick alternativ nummer två, en vanlig ambulans duga. Det visade sig dock snart att även ambulansen, trots att den är Ekerös egen, var upptagen, på uppdrag i Hässelby.

– Jag var säker på att Ekerös ambulans utgick från Ekerö, det blev en chock att få veta att hela Storstockholm får använda sig av den, säger Elina, som istället fick hjälp av vänner på stallet att köra Bastian i sin bil.

Samtidigt som de hade kontakt med ambulansen via telefonen, körde de mot Ekerö och när de kom till brandstationen vid Tappström kunde ambulansen möta upp och ta över. Bastian smärtlindrades, stabiliserades och lyftes över till ambulansen, för vidare transport till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Efter röntgen och undersökningar kunde man där konstatera att Bastian haft tur och klarat sig undan både inre blödningar och fler frakturer.

– Vi är ju tacksamma över att det inte blev värre än så, säger Elina, men menar att det blev en ögonöppnare att inse att ambulansen som ska tillhöra Ekerö inte alls säkert finns tillgänglig om man behöver den.

När Mälaröarnas nyheter kontaktar Region Stockholm för att fråga om mälaröborna kan känna sig trygga med tillgången på ambulanser, väljer de att svara skriftligt. Patrik Söderberg, chefsläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm, bekräftar att Ekeröambulansen delas med övriga Storstockholm och menar att orsaken till det är för att regionen har valt att utgå från angelägenhetsgrad och närhetsprincipen för att invånarna ska få tillgång till ambulans. 

”Det vill säga att den som har störst vårdbehov får hjälpen först”, skriver han men förtydligar även att Ekeröambulansen kan återgå till hemmastationen om läget i regionen tillåter det. Vidare skriver han att regionens mål är att samtliga invånare i regionen ska nås av ambulanssjukvården inom 20 minuter vid prio 1-uppdrag, och att mediantiden för Ekerö kommun är strax över 18 minuter. 

Beträffande hur de stora byggnationerna på Ekerövägen, den enda landförbindelsen till Mälaröarna, påverkar tillgången på ambulans, svarar Patrik Söderberg att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i nuläget inte fått vetskap om några situationer som påverkat patientsäkerheten eller tillgången till ambulanssjukvård på Ekerö. 

”Om Ekerövägen skulle bli blockerad, har ambulansen företräde på färjan. Utöver det finns våra ambulanshelikoptrar att tillgå och regionen har samverkansavtal med Södertörns brandförsvarsförbund om att kunna åka ut på till exempel hjärtstopp”, skriver han. 

 Men Mälaröarnas nyheter har pratat med ett flertal anonyma källor med god insyn i ambulansverksamheten på Ekerö som menar att det är långt ifrån så patientsäkert som regionen vill få det att låta. Att regionen hänvisar till färjan eller en ambulanshelikopter som är stationerad i Norrtälje och dessutom inte alltid kan flyga under höst och vinter på grund av dimma och snö, menar MN:s källor inte är rimligt. Inte heller att säga att trafiksituationen inte skulle påverka tillgången på ambulanssjukvård.

– Vid ett prio 1-larm kan det handla om minuter mellan liv och död, men med dagens trafikläge på Ekerövägen går det ju inte att köra om när det är enfiligt och kantat med betongsuggor, säger en av källorna och slår fast att patientsäkerheten försämras med de rutiner som finns.

– Det finns bara en ambulans på Ekerö, precis som på 70-talet, trots att befolkningen ökat mycket sedan dess och därför tycker jag att det minsta man kan begära är att den ska få åka tillbaka till Mälaröarna efter avslutat uppdrag, säger en annan.

Hen tycker också att meridiantiden som regionen hänvisar till egentligen inte säger någonting. 

– Det är bara för vem som helst att sätta sig med en karta och se själva. Om Ekeröambulansen inte står hemma på stationen på Ekerö är det omöjligt att nå ytterområdena som Adelsö, Munsö, Eldgarnsö eller Björkvik på tjugo minuter, säger hen och lyfter även vikten av god lokalkännedom hos personalen för att ens kunna hitta i ytterdelarna av Mälaröarna.

Avslutningsvis poängterar en av källorna hur viktigt det är att människor inte heller ringer ambulansen i onödan, när situationen ser ut som den gör.

– Det finns bara en akutambulans och den är för akuta sjukdomsfall. Om den får i uppdrag att transportera någon som egentligen kan ta en taxi eller för en behandling som skulle kunna göras på vårdcentralen, betyder det att den inte finns tillgänglig om något allvarligt händer.

HELEN BJURBERG

Läs också