Ekerö kommun kritiseras av JO

Offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Men Gösta Olsson fick vänta i över tre veckor på ett enda dokument. Nu kritiseras Ekerö kommun av JO. 

För drygt ett år sedan begärde Gösta Olsson ut handlingar om kommunens bullerutredning på Ekerövägen. 

– Jag ville bland annat se vilka värden som kommunen angav när det gäller till exempel trafikflöde och hastigheter på vägen. Jag ville också få dagboksbladet, ärendelistan för att få en överblick över ärendet, berättar Gösta Olsson. 

Han kontaktade den ansvariga tjänstemannen på teknik- och exploateringsenheten i mitten av juni. Men Gösta Olsson fick till svar att handlingarna inte kunde lämnas ut förrän under hösten. 

– Man har rätt att få ut offentliga handlingar skyndsamt. Jag har begärt ut handlingar tidigare och vet vad lagen säger, fortsätter han. 

Gösta Olsson tog kontakt med kommunen igen. Och igen. Och igen. 

– Totalt hade jag kontakt med tio till tolv olika personer via cirka 30 mail. Det tog drygt tre veckor innan jag fick ett enda dokument och jag har fortfarande inte fått alla som jag begärt ut, vilket även JO noterar i sitt beslut, säger han.

Till slut anmälde han kommunen till JO och nyligen kom JO:s beslut. De kritiserar Ekerö kommun för en långsam handläggning vid utlämnande av allmänna handlingar.

– Att inte få ut allmänna handlingar medför att offentlighetsprincipen i praktiken försätts ur spel och det är oerhört allvarligt. Det är en del i den demokratiska processen och en grundläggande rättighet. Någon som inte vet det eller som inte är van att begära ut handlingar kanske hade accepterat de svar som jag fick av tjänstemännen och gett upp, tror Gösta Olsson.

Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef delar  JO:s kritik. Det tog för lång tid att lämna ut handlingarna: 

– De begärdes ut i semestertider och vi hade inga medarbetare på plats som hade insyn i ärendet. Det var svårt att förstå vilka handlingar som efterfrågades och därför tog det lång tid att leta fram dem. Det är en förklaring men ingen ursäkt. Vanligtvis brukar det fungera men förra sommaren gjorde det inte det. JO:s yttrande framgår att det finns ett behov av att höja utbildningsnivån på kommunen. Enligt Tommie Eriksson får nya medarbetare den kunskap som behövs om förvaltnings- och kommunallagen.

– Efter varje mandatperiod har vi också en utbildning för nya nämndledamöter och förtroendevalda. För oss alla är det nyttigt att friska upp kunskaperna, tycker Tommie Eriksson.

För att förra sommarens långsamma handläggning inte ska återupprepas har kommunen i år stärkt bemanningen under semestern. 

– Vi har säkerställt att vi så långt som möjligt har personal på plats som kan hjälpa till, säger Tommie Eriksson.

ANGELICA BERG

Läs också