Ekerö- och Munsöminnen efterlyses

Ekerö- och Munsöminnen efterlyses

Vikten av att bevara vår dåtid ligger varmt om hjärtat för Ekerö Munsö hembygdsförening (EMH). Nu startar de projektet ”Jag minns – om egna upplevelser från ett liv på Ekerö och Munsö”.

– Jag fick en bok som heter ”Svenska folket berättar om sitt 1900-tal” som tagits fram av Svenska dagbladet. De gick ut och samlade minnen. Det intressanta med den här boken är att det är vardagsminnen. Jag blev så tagen av boken att jag tog upp det på hembygdsföreningens styrelsemöte och de tände på alla cylindrar och sa, ”det här måste vi göra på Ekerö”, berättar Jan Byström som sitter i EMH:s styrelse. Han fortsätter:

– Med den stora omvandling som sker nu i kommunen och med ett tydligt generationsbyte, är sådana som jag och många andra de sista som kan berätta om gamla Ekerö.

Syftet med projektet är inte bara att bevara dåtid, utan också att ge ett perspektiv och förståelse för nutid, det vill säga det som sker idag. Dessutom att lyfta fram erfarenheter att ta med sig in i framtiden som kan ge en förståelse och förankring i morgondagens samhälle.

– Det här är inte ett pensionärsprojekt, det kan vara unga människor som också kan berätta. Tanken är inte att man ska ta upp stora, politiska frågor utan det är just vardagsminnen som exempelvis, ”jag minns när jag åkte till jobbet och korna gick över vägen vid Wallenbergsallén”. Det kan förstås även handla om stora händelser i samhället men också de mest privata stunderna i ens liv, förklarar Jan Byström.

Eftersom projektet har sin förankring i EMH vänder man sig i första hand till nu boende på Ekerö och Munsö.

– Men självklart välkomnar vi även minnen av andra Mälaröbor, det viktiga är att minnet på något vis har sin bakgrund i livet på Ekerö och Munsö.

Det handlar inte om att skriva långa noveller, varje minne ska vara kort ock kärnfullt och riktpunkten är fem till åtta skrivna rader.

Nu hoppas hembygdsföreningen på att de får in många minnen. Dessa ska sedan sammanställas i en bok. Hur många minnen som kommer att ingå kan man inte säga i dagsläget, men förhoppningsvis hundratals. Inga minnen ska heller gå förlorade. Ett antal minnen kan också komma att läggas i någon form av tillgängligt arkiv på EMH:s hemsida.

– Det går också bra att lämna in flera minnen. Minnena kommer bara att ha minneslämnarens förnamn och födelseår. När minnet inträffat bör också framgå, säger Jan Byström.

Det finns en blankett framtagen, men det går utmärkt att skriva ”på egen hand”. Blanketten finns på hembygdsföreningens hemsida och på biblioteket i Ekerö centrum, där också minnena tas emot. Man kan även lämna in dem på ICA Nyckelby. Man kan också skicka sitt minne via e-post eller brevledes till Jan Byström. Mer information om adresser finns på blanketten och EMH:s hemsida.

Under 2020 pågår den aktiva insamlingen av minnen, 2021 bearbetas och struktureras det insamlade materialet. Slutmanus beräknas därefter att vara klart till årskiftet för att 2022 trycka och marknadsföra boken.

– Alla minnen är viktiga och välkomna, ingenting är ointressant.

EWA LINNROS

Läs också