Ekeröleden, visselblåsare och vägarbeten

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Tidigare svar på frågan varför färjan mellan Jungfrusund och Slagsta är en betalfärja, var att ”De kommuner där det inte finns någon annan väg än färja, brukar skattefinansieras.” Men på flera ställen i Sverige finns statligt finansierade vägtrafikfärjor som inte är avgiftsbelagda och har en landsväg till samma destination. Nu senast besökte jag Lysekil via Gullmarsleden. I det området finns ett flertal av Trafikverkets vägfärjor. De som jag har åkt är avgiftsfria. Landsväg till samma destination finns också.

– Ekeröleden går mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund på Ekerö och är en betalled. Vi är sedan 1993 huvudman för leden och det var en förutsättning vid tillfället för beslutet av såväl länsstyrelsen som dåvarande Vägverket. En eventuell ändring av detta är ett politiskt beslut.

Varför tar det sådan tid att få klart de nya körfälten på sträckan mellan Lindö tunnel och rondellen vid Tappströmsbron? Även om tunnel och bro dröjer borde väl denna sträcka gå att få klar?

– Projektet fortskrider enligt den plan Trafikverket har tagit fram. Sträckan är cirka 9 kilometer och beräknas vara färdig under år 2023. Tre broar påverkas av ombyggnaden; Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas och en ny Tappströmsbro ska byggas. Lindö tunnel kommer att få ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö. Längs med vägen finns världsarvet Drottningholm, det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.

Kommunen hyr Mälarökyrkan för kommunfullmäktiges möten. Men tidigare hade man dessa möten i Erskinesalen som ägs av kommunen. Varför lägger kommunen pengar på att hyra när man har egna lokaler?

– Kommunfullmäktige valde att byta Erskinesalen mot Mälarökyrkan utifrån tillgänglighetsaspekten för såväl ledamöter som besökare. Biosalongen är inte lika ändamålsenlig och därför hyr kommunen Mälarökyrkan som uppfyller de ändamålen.

Konstaterar att på kommunhusets tillbyggnad sitter det nu koppar på fasaden. Det är vackert men bland annat arbetar Svanen miljömärkning för att fasa ut detta material på fasader då koppar inte är vidare miljövänligt. Sedan är koppar dyrt. Varför kostar kommunen på ett så dyrbart material?

– Vi är medvetna om det men har valt detta ytskikt både utifrån underhålls- och estetisk aspekt. En utredning har gjorts för att bedöma mängden kopparjoner som den nya kopparfasaden förväntas avge. Den förväntade avrinningen från kommunhuset är jämförbar med den mängd koppar 100 personer generellt avger per år.

År 2021 blir det obligatoriskt för alla kommuner och regioner att ha en visselblåsarfunktion där anställda kan slå larm om de misstänker att höga chefer eller politiker ägnar sig åt oegentligheter som korruption, jäv, bedrägerier, stöld eller otillåtna bisysslor. Men i dag är det bara knappt var femte kommun som har en visselblåsarfunktion. har Ekerö kommun detta?

– EU-direktivet börjar gälla nästa år. Det pågår en statlig utredning utifrån detta direktiv. Betänkande har överlämnats till regeringen men de har inte tagit något beslut ännu. 

Hör hela intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan19.mp3

EWA LINNROS

Läs också