Ekeröpendeln blir testlinje för ny elektrisk bärplansbåt

Nu är det klart att under 2023 kommer den eldrivna bärplansbåten Candela P-12 Shuttle att testköras i pendelbåtstrafik direkt mellan Tappström och Klara Mälarstrand på linje 89.

Tack vare bärplan som lyfter skrovet ovanför vattnet blir det världens energieffektivaste och samtidigt snabbaste elektriska fartyg i passagerartrafik. Håller de utlovade specifikationerna så halveras restiden för Mälaröbor  som pendlar.

– Sjötrafiken är regionens mest populära kollektivtrafik. Men vi behöver bättre teknik för att få snabbare resor och få bort klimatpåverkan. Därför är vi glada att kunna låta nya tekniker testas i vår sjötrafik. Det kan bidra till lösningar som vi kan använda i Stockholm, men ger också möjligheter till både export och jobb i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

Testkörningen sker i form av extra trafik och ersätter inte ordinarie pendelbåtslinje 89. De passagerare som vill, kommer välkomnas ombord för att testa ny teknik till ordinarie SL-taxa. Pilotprojektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Stockholm och Candela.

– Det är fantastiskt roligt att regionen blir först i världen med P-12 Shuttle. Det här blir den snabbaste elektriska fartyget någonsin, men också det energisnålaste. Det blir kortare restid och lägre kostnad för operatören, säger Erik Eklund, chef för kommersiella fartyg på Candela.

För resenärerna innebär det att resan från Ekerö till  stan går på 25 minuter istället för de 55 minuter som landtrafik och pendelbåtar tar idag.

– Redan idag avlastar pendelbåtarna den tungt belastade väg- och busstrafiken på Ekerö och med detta pilotprojekt kommer invånarna erbjudas ännu fler pendlingsalternativ. Nu blir det spännande att se om halverade restider kan locka ännu fler att ställa bilen och köpa SL-kort. Det vore en välgärning för både klimatet, trängseln och livskvaliteten, fortsätter Gustav Hemming (C).

Fartygets marschfart är cirka 25 knop och beräknas dra cirka 80 procent mindre energi än konventionella båtar och gör minimala svall. För att fartyget ska kunna bibehålla sitt energieffektiva flygläge så mycket som möjligt har länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop som gäller den sista biten in till city.

Testet beräknas starta under våren 2023 och avslutas under hösten eller tidig vinter samma år.

Läs också