Ekerös fältare tar nya tag

Nu startar fältorganisationen i Ekerö kommun upp i ny regi. Organisationen som tidigare legat under socialtjänsten flyttas över till kultur- och fritidsförvaltningen och personalstyrkan förstärks.

– Vi har stora mål men också goda förutsättningar att nå dem, säger Nemaja Kovacevic, ny fältassistent på Ekerö.

Från och med maj månad byter fältorganisationen i Ekerö uppdragsgivare och flyttar från socialtjänsten till kultur- och fritidsförvaltningen. Nevanja Kovacevic, som är nyanställd fältassistent i kommunen sedan två månader tillbaka ser bara fördelar med den nya organisationen.

– Fältarbetet ser olika ut i olika kommuner men att jobba så här tycker jag är effektivt. Bland annat sekretessen som man har inom socialtjänsten kan ställa till hinder när man jobbar som fältassistent, säger han och påtalar att det också känns vettigt att rikta in sig på ungdomars fritid eftersom det i skolan finns både elevhälsan och andra vuxna som kan fånga upp eleverna där.

Samtidigt med uppdragsgivarskiftet förstärks också personalstyrkan bland fältassistenterna på Mälaröarna. Den nya gruppen kommer bestå av sex personer: Maria Hjalmarsson och Nevanja Kovacevic, som jobbar heltid och vardera två timanställda som kan hjälpa på kvällar och helger.

– Tillsammans med fritidsgårdarna täcker vi upp måndag till lördag alla veckor förutom vecka 28 till 31 då enheten är stängd och alla är på semester, säger han.

Nevanja Kovacevic kommer tidigare från en tjänst som trygghetskoordinator i Upplands Väsby och uppskattar att nu få jobba på Ekerö, där det inte är samma drogproblem och gängkriminalitet som på andra håll i länet och landet och där barn tillåts vara barn längre.

– Det gör att vi kan jobba mer förebyggande och hälsofrämjande istället för att bara släcka bränder, säger han.

Tillsammans med sina kollegor håller han nu på att utforma de nya rollerna i fältgruppen och arbeta med mål, riktlinjer och förhållningssätt för sitt arbete. Men att det kommer bli mer utåtriktade insatser, samtal och relationsbyggande arbete står redan klart. Och att ungdomarna kommer märka av den nya organisationen är han övertygad om.

–  Dels är vi många som är nya, men vi kommer också ha mer aktiviteter och planen är att nå ut till fler än tidigare, säger han.

Han är imponerad och stolt över den stabila och engagerade personal som redan jobbar med ungdomarna i Ekerö. Nu ser han själv fram emot att bygga relationer och skapa samarbeten med föräldrar, föreningarna, skola och fritidsgårdar. 

– Vi vill ha tips från allmänheten, de har koll och kan hjälpa oss med mycket. Eftersom det är en kommun med långa avstånd behöver vi att folk ringer upp oss och berättar vad som händer så att vi inte är på fel plats. Och det är inte för att vi ska komma och förstöra för ungdomarna med pekpinnar utan för att vi ska kunna hjälpa till och vara trygghetsskapare. 

Han har stora planer för fältgruppens nya arbete.

– Mina mål är stora men jag tycker att vi har goda förutsättningar för att nå dem också. Jag vill identifiera där det går fel och jobba långsiktigt och förebyggande. Revolutionera fältassistentrollen. Tänk om vi kunde skapa en Ekerömodell som alla andra fältorganisationer i landet vill ta efter, säger han med iver i rösten.

HELEN BJURBERG

Läs också