Ekerös lärare dissar skattesänkningen

Ekerös budget för 2022 ger medborgarna en skattesänkning med 30 öre. Men lärarförbundet på Ekerö, med ordförande Robert Wiren i spetsen, skulle föredra om pengarna användes till annat. ­– Vad är viktigast, drygt hundra kronor mer i plånboken varje månad eller våra barn? frågar han.

Samtidigt som Ekerö kommun sänker skatten visar Lärarförbundets årliga skolranking att Ekerös skolor även sänkt sina resultat på ett flertal punkter.

– Det är allvarliga punkter, menar Robert Wiren, förskolelärare och ordförande i Lärarförbundet på Ekerö, som tillsammans med sitt förbund gjort en skrivelse om detta till ansvariga på kommunen.

I skrivelsen påtalar de att skolorna i kommunen visserligen förbättrat sig på många punkter i skolrankingen. Bland annat har niornas meritvärde stigit från plats 45 till plats 9, andelen godkända elever samt andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning har också ökat.

Men samtidigt har Ekerös kommun backat på flera andra punkter, som till exempel resurserna till undervisningen, antalet utbildade lärare och lärartätheten.

– Alla punkter vi backat på är kommunens ansvars-

områden, säger Robert Wiren och menar att förbättringarna däremot beror på att kommunens lärare, trots sina förutsättningar, lägger ner stort engagemang och hårt arbete.

Men att jobba i motvind i en stressfylld miljö med hög arbetsbelastning tär på skolans personal och nu ser man ökad stress och höjda sjukskrivningstal hos lärarna.

– Det måste kommunen ta på allvar. Det kommer att ta lång tid att bygga upp en stark verksamhet igen när våra lärare och förskolepersonal antingen lämnat eller är sjukskrivna. De som blir lidande är förskolebarnen och eleverna, säger han och poängterar att Lärarförbundet tycker att lägre skatt är fel väg att gå.

Enligt Robert Wiren och Lärarförbundet på Ekerö skulle en skattesänkning med 30 öre de kommande tre åren innebära en minskning i skatteintäkter med cirka 28 miljoner kronor per år.

– De pengarna skulle kunna bekosta 64 stycken barnskötare eller 40 stycken lärare på heltid, vilket rent konkret skulle betyda att alla elva skolor i kommunen skulle kunna få i snitt fyra nya lärare. Det behöver vi.

Han håller med om att Ekerö kommun gör vissa satsningar på skolan, bland annat i form av närvaroteam för barn med problematisk skolfrånvaro. Men Roberts åsikt är att man kanske måste gå till botten med den stressfyllda miljön och de överfulla klasserna också.

– Man måste börja se på orsaken till det onda och inte bara sätta plåster på, säger Robert Wiren.

Sivert Åkerljung, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är tveksam till Lärarförbundets skolrankning som ligger till grund för skrivelsen och anser att den inte är helt opartisk.

– Jag tycker dessutom att man måste se det ur ett större perspektiv, säger han och lyfter både de exceptionella pandemiåren och lärarbristen som påverkat situationen men betonar att man från kommunens sida ändå är på samma sida och har samma mål som Lärarförbundet.

– Vi vill alltid göra allt för att det ska bli bättre.

Dock delar han inte Lärarförbundets bild av att lärarna i kommunen skulle vara missnöjda. Istället hänvisar han till kommunens medarbetarenkät från i höstas som visade på ett förbättrat och bra resultat.

Beträffande de låga poängen på resurser till skola, den så kallade skolpengen, så tycker Sivert Åkerljung också att det är i sin ordning.

– I skolpeng ska vi ligga lågt på grund av vår socio

ekonomiska struktur. Vi har inte så mycket hemspråksundervisning eller extra stöd, för vi behöver inte det, säger han och förklarar att han hellre pratar om resurser till utbildning.

– Pratar man resurser till utbildning har vi däremot gjort jättesatsningar, på bland annat elevhälsan med nästan en fördubbling av antalet kuratorer, skolbibliotekarier på alla våra skolor och på särskilda undervisningsgrupper. Men det bokförs inte i skolpengen, säger han.

Slutligen poängterar Sivert Åkerljung att skattesänkning var ett av de vallöften de haft och nu kunnat bocka av och som en klar majoritet av ledamöterna i fullmäktige stod bakom.

– Det är vår uppgift att förvalta invånarnas resurser och ha en lagom och bra skattesats.

HELEN BJURBERG

Läs också