Ekgårdens flytt till Tranholmen dröjer

Det nya vård- och omsorgsboendet på Tranholmen, dit Ekgårdens verksamhet är planerat att flyttas, har blivit försenat. Likaså det trygghetsboende som är tänkt att uppföras på tomten där Ekgården ligger idag. Senaste budet är att inflytt kommer kunna ske andra kvartalet 2024.

I februari 2021 skrev Mälararnas nyheter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att tilldela Sehlhall fastigheter AB kontrakt att ta över fastigheten på Tranholmen och där skapa ett nytt vård- och omsorgsboende, till vilket Ekgårdens verksamhet var tänkt att flyttas. 

Den ursprungliga planen var att det nya boendet på Tranholmen skulle stå klart våren 2023, men upphandlingen överklagades av en konkurrerande aktör, vilket gjorde att bygget blev försenat och det senaste beskedet, från presschef Anna-Klara Lindholm, är att inflyttningen preliminärt bör kunna ske andra kvartalet 2024 istället. 

“Processen med att arbeta fram förslagshandlingar pågår, planen är att projekteringen ska pågå fram till sommaren med inlämnad bygglovsansökan snarast möjligt. Därefter kommer en upphandlings- och produktionstid på cirka 18 – 20 månader. Flytten är kopplad till tidplanen, så när det nya boendet är klart kan en flytt påbörjas”, skriver hon i ett mejl till Mälaröarnas nyheter,

Ekgårdens gamla lokaler på Pomonavägen kommer i sin tur att planläggas och utvecklas till bostäder i samverkan med kommunen, skriver fastighetschef Jonas Tingvall i ett mejl till Mälaröarnas nyheter. 

“Dessutom kommer ett trygghetsboende att uppföras inom fastigheten. Ett trygghetsboende kan exempelvis innehålla utökad nivå avseende tillgänglighet och gemensamhetslokaler samt lokaler för hemtjänsten, skriver han.

Arbetet med bostäderna och trygghetsboendet på Pomonavägen kommer att påbörjas senare. När är inte klart.

HELEN BJURBERG

Läs också