Enkät pendelbåtens tidtabell

I höstas visade en undersökning som Trafikförvaltningen genomförde, att 52 % föredrog nuvarande tider (07:20 och 09:20), 38 % föredrog att fartyget avgick senare än idag (07:30- 07:50 och 09:30- 09:50) och endast 10 % önskade resa tidigare än idag. Vi på MN har fått andra signaler. Svara gärna på vår enkät:

https://sv.surveymonkey.com/r/GH3BMXB

Läs också