Entreprenören inte viktig för Engelska skolan

Entreprenören inte viktig för Engelska skolan

Varför valde kommunen att sälja Ekebyhovskolans tomt inklusive byggnaderna till Nystads skolfastigheter AB? Har kommunen frågat det lokala näringslivet om intresse fanns för att köpa fastigheten? Det är några av de frågor MN ställde till kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) i tidningens radioprogram God kväll Mälaröarna.

Nystad Ekerö skolfastigheter AB köper Ekebyhovskolans tomt för att möjliggöra etablering av två friskolor, Internationella Engelska skolan (IES) och Birkaskolan. Har kommunen gått ut och frågat inom lokala näringslivet om det fanns intresse av att köpa tomten och uppföra skolor?

– Kommunen säljer marken till en exploatör som etablerar Engelska skolan och bygger lokaler till Birkaskolan. Det var det vi ville och det är därför vi säljer till den exploatören. Syftet är inte att sälja till absolut högstbjudande utan det är att skapa en fungerande skolverksamhet för Engelska skolan och Birkaskolan, svarade Adam Reuterskiöld.

När man sålde marken vid Tranholmen gjordes detta via offentlig upphandling. Då fanns det förbehåll att den som köpte marken också skulle bygga ett äldreboende. Hade man inte kunnat göra på samma sätt med Ekebyhovskolan och ställt krav på att köparen måste bygga för Engelska skolans och Birkaskolans verksamheter?

– Det var just det vi gjorde. Engelska skolan och Birkaskolan hade med sig en exploatör, det var ett paket. Det är inte fastighetsaffären i sig som är intressant, den är en del av den nyttan som vi levererar till invånarna.

MN har efter intervjun frågat Engelska skolan om det är viktigt för dem att det blir Nystads skolfastigheter AB som bygger.

– Vi har många elever från Ekerö i våra skolor och är glada över att kommunen är intresserad av en möjlig etablering. Detta markärende är med en fastighetsägare och kommunen. Vi utvärderar alla erbjudanden från fastighetsägare och samarbetar med flera aktörer över hela Sverige och i Stockholmsområdet. Det som är viktigast för oss är kommunens behov och intresse för att kunna gå vidare med en eventuell etablering, svarar Linda Norberg, ansvarig Public Affairs, IES.

MN har vid flera tillfällen ställt frågan till Adam Reuterskiöld om hur den första kontakten med Nystads knöts, om det var de som kontaktade kommunen eller om kommunen fick tips om att just Nystads vore en lämplig näringsidkare. Det svar MN fått är att processen har pågått i många år och att han inte kan säga exakt när det började.

Beslutet kan strida mot mot såväl EU:s statsstödsregler och kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare utan att några synnerliga skäl har redovisats.

Inför beslutet i fullmäktige saknades den utredning som fastslagit att Ekebyhovskolan är ett rivningsobjekt. När den efterfrågades av Liberalerna, blev svaret att utredningen inte fanns i ett samlat dokument.

– Alla delarna i den här processen är inte dokumenterade. Vi har dokumenterat den delen som vi tagit fram, alltså förslaget att Engelska skolan etablerar sig, att vi får en till friskola i kommunen, att Birkaskolan får en fast lösning och att Ekebyhovskolans barn får en bra lösning när de ska flytta. Vi har dokumenterat alla beslut som vi har tagit och det som vi tyckte var bäst, svarar Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också