Ett riktigt bra gurkår

Ett mässfall på grund av dåligt väder, en förebyggande narkotikainformation och ett fantastiskt gurkår – under hösten 1968 kunde Mälaröarnas nyheter berätta om många olika typer av nyheter. En udda jobbannons finns även att läsa.

Det blev ”mässfall” (inställd högmässa, reds. anm.) i Ansgarskyrkan på Björkö i september år 1968. Pastor Erland Wendel Hansen från Bromma baptistförsamling skulle predika och resa med Björköbåten från Stadshuskajen tillsammans med gudstjänstbesökare. Dock dök endast ett tiotal resenärer upp, troligtvis på grund av dåligt väder. Därmed vägrade kaptenen att starta färden då han tyckte att resegruppen var för liten, trots att pastorn bad honom vänligt. Hela sällskapet fick därför återvända hem i oförrättat ärende.

Något som eventuellt lockar fler deltagare är den informationskväll som kallas ”Narkotika – ett ungdomsproblem” och som arrangeras av Tappströmsskolans föräldraförening i skolans aula i september. Under kvällen ska ett föredrag hållas av 1:e polisassistent S-O Hallström, Uppsala och en demonstration av goda, alkoholfria drycker att ske. Från arrangörens sida vill man dock understryka att ”programmet ingalunda föranletts av någon aktuell knarkepidemi på Mälaröarna. … Informationskvällen ordnas uteslutande i förebyggande syfte.”

Till Godings konservfabrik i Bergvik på Ekerö strömmar under sena september också många gurklastade långtradare. Det har varit en exceptionellt varm och fuktig sensommar, vilket gett den bästa gurkskörden på många år. Fabrikör Otto Bergstrand, som själv smakprovar varje leverans, konstaterar att gurkorna är ”extra mjälla, saftiga och delikata i smaken”. Han kan också berätta att driften nu har helautomatiserats vilket fördubblat produktionen och vid behov kan 3 600 gurkburkar produceras i timmen.
För den kvinna som söker arbete under hösten annonserar Ekerö hälsovårdsnämnd även efter en ”baderska” till Munsö badhus.

LO BÄCKLINDER

Läs också