Experter varnar för Birkas förfall

Experter varnar för Birkas förfall

Under sommaren har media rapporterat om hur världsarvet Birka förfaller och hur illegala utgrävare plundrar gravar på föremål som säljs på nätet. Anställda och forskare varnar därför för att världsarvsstatusen är hotad.

I juli skrev tre arkeologer på Svenska dagbladets kulturdebattsida om att regeringen missköter sitt uppdrag när det kommer till världsarvet Birka. Övriga media hakade på och både tv och rikstidningar rapporterade om hur fornlämningar förfaller, illegala utgrävningar och plundringar görs och att området lider av eftersatt skötsel.

– Vi har konstaterat tre rovgrävningar i år, men det är ingen som har inventerat området, så man vet inte om det är fler. Ett annat problem är att markerna växer igen, rotsystem förstör gravarna och vilda djur, som grävlingar till exempel, gör stor skada, förklarar Veronica Björkman, destinationschef på Birka.

Hon berättar att besöksantalet på platsen ökar från år till år och att det är först nu som slitaget och den eftersatta skötseln börjar bli riktigt märkbara.
Veronica Björkman har inga synpunkter på hur ansvariga myndigheten Statens fastighetsverk (SFV) sköter området med tanke på de resurser de har tilldelats. Hon menar istället att det är politiska beslut som måste till och att världsarvet borde lyda direkt under Kulturdepartementet, istället för som nu under Finansdepartementet, för att rätt satsningar ska göras.

Kulturminister Amanda Lind kommenterade ärendet den 7 juli till Svt med följande uttalande: ”Det finns idag inga planer på att ändra ansvarsförhållandena mellan myndigheterna. Med det sagt är alla våra världsarv värdefulla och ska skyddas och vårdas för framtiden. Regeringen har därför gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utarbeta en nationell världsarvsstrategi som ska ge en samlad beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och hur arbetet ska inriktas framöver. Arbetet med detta uppdrag pågår vid myndigheten och det arbetet kommer jag att följa.”

Enligt Statens fastighetsverk har uppdraget påbörjats och ska vara klart att presenteras under hösten, men kritikerna säger att förfallet är en fråga om bristande resurser vilket inte avhjälps av utredningen.

– Det känns frustrerande för oss som jobbar här ute och vill vara stolta över vår arbetsplats, att ingen vill ta sitt ansvar eller lägga några pengar på att rusta upp.

LO BÄCKLINDER

Läs också