Exploateringstankar då och nu

Träkvista torg har i stort sett sett likadant ut sedan 1967 då affärsbyggnaden och parkeringen invigdes. Diskussioner om att fräscha upp torget har pågått länge och i slutet av förra året antogs en ny detaljplan för torget. Men detta har nu överklagats. Att exploatera kommunen är en komplicerad process och hur det ska gå till, råder och har det rått olika synpunkter om.

”Hur ska vi bygga på Mälaröarna i framtiden?” skriver Mälaröarnas nyheter 1979 och redovisar en rad insända åsikter och synpunkter från politikerna och mälaröborna. 1979 talas det om ”Storutbyggnad” och Skärholmen nämns som ett exempel. ”Intressant är vad de människor som berörs av den så kallade storutbyggnaden upplever som stort eller inte. Skärholmsbon betraktar kanske ett villaområde för 5 000 personer som en liten idyll. Men det är ju ganska ointressant. 5 000 personer på Skå-Edebygärdet låter fasansfullt för de flesta skåbor, ungefär dubbelt så stort som Stenhamra”, skriver en insändarskribent som också efterfrågar en tydlighet från politikernas sida: ”Tala om klart och tydligt var ni står i de fall som är aktuella inom kommunen och blanda inte in Skärholmen. Vi vill heller inte höra talas om några finsnickrade fraser om en försiktig utbyggnad på lång sikt, diffusa viljeyttringar lyssnar inte folk på hur vackert de än låter”.

”Från landsbygd till småstad” är 2021 visionen som ofta nämns för de utbyggnadsplaner som är på gång i kommunen. Träkvista torg ska byggas ut, detaljplanerbetet för Ekerö centrum pågår för fullt liksom det för Stenhamra centrum för att bara nämna några områden. Men nu som då 1979, är åsikterna hos många kommuninvånare kritiska till hur byggplanerna utformas. Småstadsbegreppet anser många inte har någonting att göra med de huskroppar som presenteras i olika detaljplaner och en oro för att det istället blir en förortskaraktär finns hos många.

Träkvista torg har i stort sett sett likadant ut sedan 1967 då affärsbyggnaden och parkeringen invigdes. I december 2020 antogs alltså en ny detaljplanen för torget, men beslutet är nu överklagat.

Träkvista torg får 1967 den affärsfastighet som står där än idag. I den då nya fastigheten inryms en kiosk med korvbar, tandläkarmottagning, en ännu outhyrd lokal, en postanstalt och Konsums snabbköp. ”Den 8 juni klockan 10 öppnar Konsum sitt nya stora snabbköp vid Träkvista torg”, skriver MN 1967. Ekerö kommuns byggnadsnämnd tycker att den L-formade affärsfastigheten är ett ”arkitektoniskt lyckat grepp”, då man ogärna vill ha ”mastodonthus” uppförda i villastaden Träkvista.

Den kombinerade kiosk- och korvbaren ska drivas av köpman Karl Gustav Norén, som i många år har haft den lilla tidnings- och tobakskiosken vid torget. MN skriver 1967 att kommersen har gått så bra de senaste åren att han nu vågar satsa på en betydligt större lokal.

I en annons kan man också läsa att ”Noréns kiosk flyttar inom kort in i stora affärshuset vid Träkvista torg. Betydligt utökat sortiment, bland annat varm och grillad korv, cheeseburgare, hamburgare, köttbullar, mos och pommes frites, buljong, våfflor med mera. Gamla och nya kunder hälsas välkomna”.

1967 ville alltså inte dåvarande byggnadsnämnd ha mastodonthus i villastaden Träkvista.

Nu 2021 är ett av de tyngre skälen i överklagan för detaljplanen, att huskropparnas utformning är allt för dominerande och höga.

EWA LINNROS

Läs också