Få ungdomar i politiken

Att det är få unga som engagerar sig politiskt, framförallt i kommunalpolitiken, är ett utbrett problem i Sverige. Även i Ekerö kommun ser man den trenden och i kommunalvalet är det endast en kandidat som är under 34 år.

Vid en rundfrågning bland kommunens partier kan det konstateras att förutom Sandra Pernkrans, 19 år, som kandiderar för Centerpartiet, så är den yngsta kandidaten till kommunfullmäktige Kristdemokraternas 34-åriga Mikaela Wallerud. Socialdemokraterna hade en 22-årig kandidat, som nu har flyttat från kommunen och därför inte längre är valbar.

Annons

De flesta partierna bekräftar också att de har svårt att engagera yngre till att arbeta aktivt.

– De unga vi har haft har flyttat till stan på grund av studier så tyvärr tappar vi dem. Vi har verkligen försökt mobilisera våra unga medlemmar, men de känner inte att de har tid eller vill engagera sig på detta sätt, säger Ulrika Sandin (MP).

Sivert Åkerljung (KD) håller med om att det svårt att engagera unga till kommunpolitiken och att det faktum att bostadsbeståndet i kommunen till så stor del består av villor, påverkar att många ungdomar flyttar när de börjar studera eller skaffar sina första jobb. Från Vänsterpartiets sida ser man dock hoppfullt på tillväxten och hoppas att en del av deras nytillkomna, yngre medlemmar framöver ska vilja satsa mer aktivt.

Öpartiet, som är det enda parti som endast är verksamt i kommunen, känner igen problemen med den höga medelåldern bland de aktiva.

– Vi är ett litet parti och har inte de resurser som rikspartierna har med ungdomsförbund till exempel. Det friskriver dock inte oss från att arbeta aktivt med att få yngre ekeröbor att engagera sig och vi gör vad vi kan för att få med dem, säger Desirée Björk, (Ö).

Det finns dock ett undantag till den svikande trenden. Sandra Pernkrans är åttonde namnet på Centerpartiets valsedel och sitter dessutom i styrelsen. Hon har trots sin ringa ålder på 19 år varit aktiv i partiet i nära ett och halvt år.

– Jag har alltid haft ett driv för att vara med och påverka och vi har pratat mycket politik i min familj, även om mina föräldrar aldrig har berättat vad de röstar på. Det gör att jag har valt parti helt utifrån mina egna åsikter. Under min gymnasietid har jag också varit aktiv i elevkåren och diskuterat och lyssnat mycket på vad andra ungdomar tycker och tänker, berättar hon.

Även om hon är ensam i sin ålderskategori i den lokala partigruppen, känner hon att hon får mycket respekt från övriga aktiva och hon har dessutom tagit på sig att utveckla rutiner kring digitala verktyg. I det centrala ungdomsförbundet får hon också tillfälle att träffa jämngamla och utveckla sina politiska färdigheter genom debatter till exempel.

När det gäller hur man ska få andra ungdomar att engagera sig politiskt har hon ett par förslag.

– Under min uppväxt har jag aldrig fått frågan om jag vill gå med i ett parti, eftersom det inte finns några ungdomsförbund här på Mälaröarna. Jag tror att det skulle locka fler om ungdomsförbunden kom ut och berättade om sina verksamheter i skolorna. Tillfälle till politiska debatter i skolan tror jag också skulle locka fler att engagera sig, säger hon.

Sverigedemokraterna är dock ett av de får partier som inte är oroliga för återväxten, utan de säger att de kommer att lägga stort fokus på att locka ungdomar att engagera sig politiskt under kommande mandatperiod, med målet att ha en väl fungerande ungdomssektion på Mälaröarna inom det snaraste.

LO BÄCKLINDER

Läs också