”Fallgropar” vid Hummelvreten

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

På Hummelvretsvägen grävs och byggs det. Bland annat grävdes stora, djupa gropar för att lägga ned olika rör. Groparna var avspärrade med endast ett plastband. Nu är groparna igenfyllda, men härom veckan på morgonen när det fortfarande var mörkt, var ingen gatubelysning tänd så groparna syntes illa. Dessa gropar var tillräckligt djupa för att ett barn eller en vuxen kan göra sig riktigt illa om det ramlar ner där. Dessutom kan groparna bli vattenfyllda, en stor fara framförallt om ett barn ramlar ner här. Är detta verkligen korrekt avspärrat efter konstens alla regler?  Om någon skadas här bär väl kommunen ansvar för följderna? Vilken försäkring har kommunen för eventuellt skadestånd?

– Ansvarig för uppdraget är Roslagsvatten och de har anlitat en entreprenör som har en ansvarsförsäkring. Det gäller för såväl arbetsplatsen som eventuella skador som kan uppkomma i samband med genomförandet. Ekerö kommun kommer att ha ett möte med Roslagsvatten om bland annat denna fråga. Om det varit kommunen som genomfört arbetet hanteras eventuella skadeståndsanspråk av våra försäkringsjurister.   

När jag passerar Mälaröhallen luktar det avgaser från oljepanna. Det jag blir fundersam över är att man kan elda olja 2019, det måste vara dyrt att för att värma en idrotts anläggning. 

– Det stämmer. Mälaröhallen har en kombipanna för pellets och olja. Oljepannan har konverterats till bioolja. När pelletsvärmningen inte räcker till slår systemet om till oljepannan. Det är naturligtvis inte bra. Nästa år planeras Mälaröhallen att anslutas till närvärmeverket som håller på att byggas.

Till Löten transporteras stora stenblock med lastbil på vägarna. Helt sjukt. Stenar stora nog att döda någon i trafiken. transporteras. När ska massorna transporteras via båt som var meningen från början?

– Så fort de nya transportbanden på södra etableringen är klara vilket beräknas till kommande veckor enligt de uppgifter jag har fått. De håller på att monteras. På norra etableringen transporteras massorna via båt. Anledningen till transporterna har varit att förbereda för nästa entreprenör när upphandlingen vinner laga kraft samt för att jobba ikapp förlorad tid sedan Lovö i Samverkan AB försvann.

Läste i tidningen Land att man inte ska lämna värmeljuskopparna på återvinningsstationer längre utan på återvinningscentralen. Det står också att olika regler gäller i olika kommuner, så vad gäller i vår kommun?

– Jag har efterforskat i den information vi har från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Där står att värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, trots att de sedan 2015 inte räknas som förpackningar. Den lilla vekeshållaren i värmeljuset tas bort från aluminiumkoppen innan de läggs i behållaren för metall på kommunens bemannade återvinningscentraler. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.

EWA LINNROS

Läs också