Får jägare hålla ner gässkolonin?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Kanadagässen är ett problem på badstränder och badbryggor. Har kommunens jägare möjlighet att hålla ner kolonin eller får man inte röra dessa fåglar?

– Jaktledaren har tillstånd att hålla ner beståndet. Vi hanterar den frågan med utemiljöförvaltningen och jaktledaren.

Vad är det som byggs vid infartsparkeringen vid Skå?

– Det är en utökning av infartsparkeringen som håller på att färdigställas.

När man åker ut på Munsö är det stängsel längs hela vägen på båda sidor en lång sträcka. Vad säger lagen om dessa stängsel med tanke på allemansrätten? Här finns fina svampskogar som ingen kan komma åt.

– Det är viltstängsel som löper längsmed Ekerövägen på ömse sidor där marken tillhör Menhammar. Stänglset skyddar såväl viltet inom fastighetsägarens markområde som anlagda ridstigar. Mig veterligen ska det finnas öppningar så att allmänheten ska kunna nå marken.

Länsstyrelsen kan kräva att en markägare ordnar en genomgång om ett djurstängsel hindrar allmänheten att nå viktiga friluftsområden. Det kan exempelvis vara en stätta eller grind.

Länsstyrelsen kan kräva att markägaren lägger en spång över ett hindrande dike. Du har rätt att passera över stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det är kommun eller länsstyrelse som tar denna typ av beslut. Du får inte ta lagen i egna händer och klippa hål i stängslet. (Källa: Naturvårdsverket).

Hur blev det egentligen med bussdepån på Färingsö? Det var längesedan beslutet togs att den skulle byggas på Färingsö men det verkar vara helt ”bortglömt”?

– Det är verkligen inte bortglömt och är mycket viktigt för utbyggnaden av kollektivtrafiken i Ekerö kommun. På sikt kommer det bland annat medföra en ökad turtäthet. Främst har arbetet försenats på grund av överklaganden till överprövande instanser under resan.  I nuläget pågår ett arbete med ett exploateringsavtal med Ekerö kommun, Trafikverket och fastighetsägare.

Som relativt nyinflyttad i kommunen har jag reagerat på att jag aldrig hört ”Hesa Fredrik”, alltså signalen för ”Viktigt meddelande”. Jag bodde tidigare i Nacka och där hörde jag den. Jag får meddelande på telefonen i 112-appen, så jag vet när det ska ske, men som sagt hör jag ingenting. Vad beror det på?

– Vi har inte så kallade VMA-tutor överallt i kommunen. Det planeras för utbyggnad på fler ställen inom och utom tätort. (VMA= viktigt meddelande till allmänheten, reds.anm.)

Hör hela intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J15.mp3

EWA LINNROS

Läs också