Får vandringspriset ”Mackes trofé”

Får vandringspriset ”Mackes trofé”

Jonas Tydén och David Bengtsson från Ekerö kan vara stolta över sitt tennisarbete i Smedslättens LTK. Klubben har nu mottagit Marcus Wallenbergs vandringspris ”Mackes trofé”.

Marcus Wallenbergs vandringspris ”Mackes trofé” tilldelas en tennisklubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete. I år utsågs Smedslättens LTK, där Jonas Tydén från Ekerö är klubbchef och David Bengtsson från Ekerö är sportchef och ansvarig för tennisskolan.

De båda började spela tennis när de var i åttaårsåldern i Ekerö tennisklubb och har också tävlat mycket. De blev sedan tränare i Ekerö TK och Jonas tog så småningom över som chefstränare.

– David och jag drev klubben tillsammans i fem år. Vi väntade på den nya hallen som aldrig kom, berättar Jonas.

Ekerö TK:s nya hall kom först på plats 2016 men 2014 fick Jonas jobbet som klubbchef för Smedslättens LTK och David Bengtsson följde med i samma veva och blev sportchef.

Vad har Ekerö TK betytt för er?

– Väldigt mycket. Framförallt gjorde tränarna där att vi fick upp intresset, säger David.

– För mig har det också varit en fostran för hela livet genom de värderingar vi fick med oss från Ekerö TK. Det var väldigt enkla förhållanden på den tiden men det fanns framförallt en stor glädje, engagemang och bra värderingar. Och det har vi med oss båda två i jobbet här, säger Jonas.

Deras verksamhet har vuxit enormt. Från början var det bara Jonas och David som var heltidsanställda, idag har de sju anställda på heltid.

Motiveringen till vandringspriset lyder:

”Smedslätten har med ackuratess visat att de bedriver en trygg tennis både sportsligt och på ett hälsofrämjande sätt. Det är en svår balansgång att skapa en god mix mellan god basverksamhet och en framgångsrik tävlingsverksamhet. Detta sker helt naturligt i Smedslätten. Det schablonmässiga uttrycket ”att gå i tennisskolan” stämmer inte in på Smedslättens dagliga verksamhet utan här hänger man och alla spelar mycket tennis!”. 

EWA LINNROS

Läs också