Färdigvaccinerat på öarna

När Covid-19-vaccinationen nu går in i fas 4 får Ekerös medborgare lämna kommunen för att få sitt vaccin.

– Det vore mycket smidigare om vi kunde lösa det på våra öar, säger Emma-Karin Philstrand från Ekerö, som står på tur för vaccination.

Region Stockholm har nu slutit avtal med de privata och offentliga vårdgivare som fått i uppdrag att vaccinera i fas 4 av covid-19-vaccinationen. Eftersom varken Stenhamra hälsocentral eller Ekerö vårdcentral ansökt om uppdraget innebär det att vaccinationen av fas 4 inte kommer ske inom kommunen utan i huvudsak på någon av länets fjorton vaccinationsmottagningar.

– Eftersom sista fasen av vaccinationen till stor del kommer infalla under sommaren har vi inte möjlighet att bemanna tillräckligt för de stora volymer av vaccin som det är frågan om, säger Magnus Edlund, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

En av de som ska vaccinera sig i fas 4 är Emma-Karin Philstrand från Ekerö. Hon är annars verksam inom underhållningsbranschen som går på sparlåga på grund av pandemin.

– Eftersom min arbetssituation ser ut som den gör har jag inga problem med att åka iväg för att få vaccin, men jag tänker på de som jobbar och bor här, som kan få det svårt att ta sig iväg till en mottagning i eller utanför stan, säger hon.

Emma-Karin Pihlstrand kommer göra vad som krävs för att få sitt vaccin.

– För mig finns inget alternativ. Den här pandemin har gjort så mycket skada och jag tänker att vi måste vara solidariska och ta det här vaccinet för att få ner smittan så att vi kan börja leva så normalt som möjligt igen.

Hon hoppas att resvägen inte kommer hindra mälaröborna från att ta sitt vaccin

– Men risken finns ju att  färre kommer vaccinera sig när det blir lite mer omständligt och det är inte bra, säger hon.

Förutom de fjorton mottagningarna som finns runt om i Stockholms län i dagsläget kommer fler att tillkomma, men exakt var de ska placeras är i nuläget inte klart. Tider för vaccination bokas via appen Alltid öppet och som komplement kommer även finnas en telefontjänst för bokning, med olika nummer för olika språk.

HELEN BJURBERG

Läs också