Färingsö församling laddar med sol

Färingsö församling laddar med sol

De senaste veckorna har det jobbats flitigt på taket till Stenhamra församlingsgård. Resultatet är 109 solpaneler som med kraft från ovan, tidvis gör byggnaden självförsörjande på el.

Färingsö församling har sedan 2007 en tydlig miljöprofil och arbetar systematiskt med Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Miljöarbetet innefattar allt från inköp, sopsortering och odling till att arrangera den årliga ”Mälarö miljödag” med föreläsningar och utställningar. Nu har församlingen tagit ytterligare ett steg med de 109 solcellsmodulerna, med en total installerad effekt på 33,79 kilowatt.

– Det här är ett led i vårt ständigt pågående miljöarbete. Ett arbete som till exempel också innefattar att vi i våra verksamheter kör elbilar som vi nu kan ladda med vår egen solkraft, säger kyrkoherde Peter Strömmer.

Efter att solelen nu är installerad används den producerade elen i första hand direkt i församlingsgården. Under den mest gynnsamma tiden på året, maj till september, kommer det i perioder produceras mer el än vad som behövs. Denna överproduktion säjs tillbaka till elnätet.

– Det här känns som helt rätt satsning för oss. Utöver miljönyttan så är det också en smart investering som återbetalar sig redan efter 12 till 13 år, säger fastighetschef Mikael Tindefors och fortsätter:

Det här är det första solcellsprojektet i Färingsö församling, men det kan bli aktuellt med fler.

– Det här är en framtidsfråga. Vi har flera tak i tankarna redan nu och på många håll öppnas det för solceller även på kyrkobyggnader, säger kyrkoherde Peter Strömmer. 

EWA LINNROS

Läs också