Färingsö först i Norden med Svanenmärkt hotell

Att Sånga hotell och konferens är proffs på miljöarbete kan knappast ha gått något Mälaröbo förbi. Men kanske är det inte lika välkänt att konferensanläggningen ute på Färingsö redan för drygt 20 år sedan utsågs till Nordens första Svanenmärkta hotell.

Det var i oktober 1999 som VD:n Mats Falck fick motta licensnummer 001, som Nordens första Svanenmärkta hotell av Mats Hult, VD för Sveriges hotell- och restaurangföretagare. Sedan tidigare hade Sånga-Säby Kurs och konferens fått en rad prestigefyllda miljöpriser och certifikat men i november samma år, skrev Mälaröarnas nyheter om licensen, som var det senaste beviset på deras långsiktiga och ständigt pågående miljöarbete.

”Roligt att vara först i Norden med att få licensen. Svanenmärkning för den här typen av tjänster är ett mål vi haft länge. Det underlättar för kunden när han vill göra ett bra val”, kommenterade Mats Falck i artikeln.

Kriterierna för att bli klassad som ett Svanenmärkt hotell var på den tiden att hotellet skulle drivas resursbesparande samt utan produkter med stor miljöpåverkan. Det var en diger lista som behövde uppfyllas: vatten- och energiförbrukning, mängden sopor och kemikalier skulle klara specifika gränsvärden, valet av inredning och transporter, ett dokumenterat miljöarbete, miljöledning med mera, står det i artikeln. Men inte nog med det, Svanenorganisationen kontrollerade regelbundet att kriterierna efterlevdes, och dessutom skärptes kraven var tredje år.

Tydligt var att även Ekerö kommun var stolta över Sånga-Säbys och Mats Falcks licens och miljöarbete. På det sista kommunfullmäktige det året utsågs Mats Falck och hans personal till Årets miljöstipendiat av Ekerö kommun och fick 15 000 kronor för sitt arbete.

”Mats Falck har medverkat till att sätta Ekerö kommun på kartan som en miljökommun och aktivt bidragit med folkupplysning om hur vi tillsammans kan arbeta för ett kretsloppssamhälle”, stod bland annat att läsa i motiveringen.

Än i dag har Sånga hotell och konferens kvar sin Svanenlicens, men är nu långt ifrån ensamma om den. Över 245 andra svenska hotell är idag också Svanenmärkta. Men ingen kan ta ifrån Sånga att de var först i Norden.

helen bjurberg

Läs också