Färingsös pensionärer oroade över Stockbygårdens framtid

I 20 år har PRO Färingsö huserat i Stockbygården i Stenhamra. Nu bävar pensionärsföreningen för att huset ska säljas och de ska bli utan lokal.

– När vi frågar politikerna om deras planer för gården får vi inga svar, säger Gun Häll, ordförande för PRO Färingsö och ledamot PRO Stockholms län.

Det är onsdag strax efter lunchtid och ett tjugotal av PRO Färingsös medlemmar har samlats utanför Stockbygården i Stenhamra för boulespel i solen. Stämningen är god och det skrattas och pratas. Men bakom den trevliga atmosfären finns en oro, menar ordförande Gun Häll som får många frågor från medlemmarna om gårdens framtid. 

– Stockbygården är inte bara vår fritidsgård, det är vår livlina, det är så viktigt att ha någonstans att höra hemma, säger hon. 

Föreningen har totalt 320 medlemmar varav 60 till 80 dyker upp på månadsmötena. Förutom månadsmöten och boule två gånger i veckan har de också en välbesökt sång- och musikgrupp, en porslinsmålningsgrupp och en matlagningsgrupp för män. Dessutom ordnar de allt från pubaftnar till luncher och en gång om året bjuder de alla som fyllt jämnt under året till en trerättersmiddag.

– Våra aktiviteter brukar vara väldigt uppskattade och är väldigt viktiga för att bryta ensamheten, säger Gun Häll.

Föraningarna om att Stockbygårdens dagar var räknade började de få strax före pandemin, när socialnämnden plötsligt flyttade sin öppna dagverksamhet för äldre därifrån till den intilliggande Söderströmsgården.

– De föreslog att vi skulle flytta med men vi insåg snabbt att lokalerna där var för små för oss och att de inte passade oss och våra behov. Dessutom känner våra medlemmar att de inte vill ha verksamheten på ett ålderdomshem. Där hamnar många av oss ändå till slut en dag, säger hon.

Det blev stor skillnad för PRO när socialnämnden försvann från Stockbygården. Tidigare var lokalerna alltid öppna och bemannade dagtid, vilket gjorde att många ensamma vågade sig dit för att spela kort och dricka kaffe. Det erbjöds även gymnastik och qigong, man hjälpte varandra att locka dit folk och hade ett gott samarbete som gynnade alla. 

– Det var en bra samlingspunkt och många kom dit.

Idag hyr PRO fortfarande gården för sina grupper och möten, i övrigt är det stängt. Men även om det ser annorlunda ut idag vill PRO stanna kvar på Stockbygården så länge det går. Gun Häll tycker att den gamla skolbyggnaden är perfekt för dem. 

– Många av föreningens medlemmar har gått i skolan här och den är hemtrevlig och trivsam med delar av den gamla inredningen kvar. Vi tycker också att det är en kulturbyggnad värd att bevara. Grunden är murad på ett speciellt sätt som inte går att göra idag. 

Stockbygården har tidigare varit under rivningshot. I november 2020 togs frågan om gårdens vara eller icke vara upp i kommunfullmäktige. Ett trettiotal pensionärer från PRO Färingsö hade då samlats utanför Mälarökyrkan, där sammanträdet hölls, för att protestera och Gun Häll överlämnade protestlistor med 830 namnunderskrifter till kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Peter Carpelan.

Då talades det om att gården skulle vara nedgången. Det är en bild som Gun Häll inte alls delar. 

– Man har pratat om att en renovering skulle kosta 10 miljoner, men det kan omöjligt stämma. Huset är ju upprustat, det finns ett nytt fint kök och två handikapptoaletter och en ramp in för de som är rullstolsburna. Möjligtvis kan huset behöva målas, konstaterar hon.

Att hitta en liknande lokal på Färingsö med samma möjligheter, som rymmer alla medlemmar och dessutom har en rimlig hyra, ser hon inte som möjligt. Kyrkan har visserligen lokaler som skulle passa för deras månadsmöten men inget annat. De kostar också 5 000 kronor per gång att hyra och det har inte föreningen råd med. 

– Många av våra medlemmar är ensamstående kvinnor med begränsad ekonomi så vi måste tänka på att hålla kostnaderna nere, säger Gun Häll och menar att det är otroligt viktigt att man tar hand om de äldre eftersom många blir ensamma annars. 

– När politikerna pratar om äldrevården så pratar de bara om de cirka 275 som bor på äldreboenden samt de som har hemtjänst, men det finns nästan 6 000 pensionärer i kommunen som alla är i stort behov av gemenskap och aktiviteter. Man borde värna om att det finns lokaler för det, säger hon bestämt och förklarar att hon har mejlat Adam Reuterskiöld för att få veta hur framtidsplanerna för Stockbygården ser ut, utan att få bättre svar än att man håller på att se över alla kommunens lokaler.

– Vad som ska hända när man är klar med det fick jag inget svar på, men jag hoppas att det löser sig. PRO Ekerö saknar redan lokal. Om Stockbygården försvinner blir även vi på Färingsö utan.

När MN söker ansvarig på Ekerö kommun för att få veta mer om planerna för Stockbygården svarar presschef Anna-Klara Lindholm i ett mejl: 

“Angående Stockbygården finns inga beslut för något annat ändamål än dagens användning, det vill säga föreningsändamål genom Kultur och fritidsförvaltningens försorg och administration. Inte heller någon förändring av användningsområdet”.

HELEN BJURBERG

Läs också