Färre kvinnor i kommunfullmäktige

Under senaste mandatperioden minskade andelen kvinnor i ungefär hälften av landets kommunfullmäktige. Ekerö kommun är inget undantag. Det är dock stor skillnad på hur fördelningen ser ut mellan de olika partierna.

Färsk statistik från Valmyndigheten visar att Ekerö är en av de kommuner där andelen kvinnor har minskat under mandatperioden. Vid periodens början var det 37 procent kvinnor och 63 procent män i kommunfullmäktige, men i dagsläget är fördelningen 34 och 66. Även om det bara gäller ett mandat i exakta tal så är fördelningen ojämn.

– Det är tråkigt att det måste vara en så skev fördelning i kommunfullmäktige. När det gäller vårt parti så får vi inte godkänt på vår lista om det inte är hälften kvinnor och hälften män, men det har inte varit lätt att få ihop den ekvationen, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd och som står längst upp på Socialdemokraternas lista inför valet.

Hon tror inte att kvinnor är mindre benägna att engagera sig politiskt utan snarare att problemen med att få ihop det så kallade livspusslet kan vara en anledning till att färre kvinnor engagerar sig aktivt i politiken. Dock tycker hon sig ha sett en ljusning genom de senaste årens satsning på digitala möten, vilket gör det lättare att delta även om man inte kan lämna hemmet.

Vid en kontroll med samtliga partier i kommunfullmäktige, visar sig också en snedfördelning inför valet i höst, även om vissa partier faktiskt har övervikt på kvinnor. I både Öpartiet och Miljöpartiet står det fler kvinnonamn än mansnamn på valsedeln och i Socialdemokraterna och Liberalerna är fördelningen helt jämn. Kristdemokraterna har 48 procent kvinnor. “Varannan damernas”, ett begrepp myntat av Socialdemokraterna, appliceras även av Vänsterpartiet, men eftersom antalet namn på listan är udda, slutar det ändå till förmån för de manliga namnen. Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna hamnar längst ner på listan när det kommer till fördelningen.

– Vi har påbörjat ett arbete för att få in fler kvinnor i ledande ställning i vårt parti, men det tar lite tid. Jag kan se att det är många yngre drivna kvinnor som har kommit in i partiet på senare tid och jag hoppas att vi får se dem kliva fram på olika sätt, säger Frida Tamker (M), som inte heller hon tror att det politiska engagemanget hos kvinnorna är mindre, utan att det mer är livspusslet som ställer till det. Hon tror att alla partier kan behöva tänka om för att bättre fånga kvinnors engagemang.

Flera av partierna har inskrivet i sina stadgar att det ska vara en jämn könsfördelning på deras listor, eller att kvotering ska tillämpas. Ett par partier berättar också att de aktivt söker efter att fler kvinnor engagerar sig, men utan framgång.

LO BÄCKLINDER

Läs också