Färre utlån, men stort läsintresse

Ny statistik visar en minskning av antalet utlånade barnböcker på biblioteken i hela landet. Även i Ekerö kommun är siffrorna lägre än tidigare, men det är inte hela sanningen. Skolbibliotekens utlåning tillkommer och nya satsningar är på gång för att stimulera läslusten hos de unga.

Under 2020 lånade kommunens barn och unga i genomsnitt 9,6 böcker var på biblioteken i Stenhamra och Ekerö centrum. Året innan var siffran 10,7 och 2018 var den 11,5 enligt statistik från Kungliga biblioteket. En av förklaringarna kan vara att pandemin har minskat antalet besök på biblioteken, även om Ekerö kommun, till skillnad från många andra har hållit öppet hela tiden.

– Man får också tänka på att när det gäller Ekerö så tillkommer utlåningen på skolbiblioteken, de är inte medräknade i de här siffrorna. Vi har bemannade skolbibliotek på alla kommunala skolor, vilket bara 45 procent av landets skolor har, berättar Kerstin Lidman, bibliotekarie och barnboksansvarig på kommunens bibliotek.

Hon berättar att man nyligen, med tanke på kommunens vidsträckta utbredning, har satsat på att öppna skolbiblioteken även för förskolornas barn.

– Vi har köpt in en hel del böcker som passar för mindre barn och nu kan barnen på Adelsö och Munsö låna böcker på skolorna, de på Färingsö kommer snart få tillträde och behöver inte åka till de stora folkbiblioteken. Vi har också ett bra samarbete med kommunens alla förskolor som kommer till oss och hälsar på.

Kerstin gör dessutom regelbundna besök på förskolorna för att möta barnen i tidig ålder och låta dem bekanta sig med böcker. Hennes kollegor jobbar också målinriktat mot de lite äldre barnen, med olika satsningar som främjar läsandet som till exempel läskollo på loven, skrivargrupper och andra läsbefrämjande aktiviteter.

Varför är det då så viktigt att barn läser böcker, förutom att det är ett underhållande tidsfördriv?

– Alla vill och behöver kunna kommunicera och dessutom förstå det man själv läser. För det behöver man ett rikt språk. Genom att möta många olika ord på det vis som man gör i böcker, så tillägnar man sig språket. Det är en demokratifråga och än mer viktigt idag när vi möter så mycket information, förklarar Kerstin Lidman och fortsätter.

– För att inte tala om hur härligt det är att krypa upp i soffan med en vuxen och läsa en bok tillsammans. Det är en upplevelse som många barn bär med sig hela livet.

Totalt i landet var utlåningssiffrorna elva böcker per barn jämfört med 2019 då snittet låg på tolv böcker. Statistiken gäller totalt antal utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga på folkbibliotek under året, dividerat med antal barn i kommunen som är 0 till 17 år.

I Bjurholm lånade barnen flest böcker på folkbiblioteket i fjol, enligt statistiken. Där låg snittet på 41 böcker per barn. Lägst antal lån per barn hade Botkyrka, Upplands-Bro, Nykvarn och Lilla Edet. Där gjordes ungefär fyra lån per barn 2020.

LO BÄCKLINDER

Läs också