Färre vildsvinsolyckor 2021

En av de stora trafikriskerna på Mälaröarna är att ett vildsvin helt plötsligt ska dyka upp framför bilen och ge ett tvärt stopp på färden. Under 2021 minskade dock dessa olyckor till en nivå som är lägre än på de fem senaste åren.

– Jag tror att pandemin och att många arbetar hemifrån, kan ha stor betydelse, säger Ebbe Karlsson, kontaktperson för Mälaröarnas jaktvårdskrets.

I början av varje år sammanställs statistiken för hur många viltolyckor som skett under det föregående året. Den senaste rapporten som släpptes i februari 2021 visade att under de tio år som räkningen pågått, hade olyckorna på kommunens vägar fördubblats. I år kan man dock se en nedgång av dessa siffror. 

Sammanlagt 255 olyckor har rapporterats in under 2021, vilket är drygt 20 färre än under 2020. Av dem står vildsvinsolyckorna för en stor del av minskningen. Förra räkningen gav en toppnotering på 63 stycken, men 2021 var siffran 44.

Ebbe Karlsson tror att detta till stor del beror på att många människor har jobbat hemma under året och att trafiken därmed minskat, men han vill inte lägga hela förklaringen där.

– Jag vet också att de stora markägarna har skjutit av mer vildsvin än de brukar och det påverkar också naturligtvis, säger han.

Hur många vildsvin som finns på Mälaröarna eller hur många som skjuts sammanlagt under ett år, går inte att få något svar på. Enligt länsstyrelsens uppskattning uppgår dock antalet vildsvin i hela landet i dagsläget till cirka 150 000 och avskjutningen är uppskattad till cirka 60 000 djur per år.

Liksom tidigare år visar kartan över var viltolyckorna inträffar, en jämn fördelning utmed de stora vägarna över hela kommunen. Periodvis kan dock olyckorna intensifieras till ett visst område, liksom det gjorde i trakterna kring Nyckelby under hösten 2021, då flera älgolyckor inträffade på i stort sett samma plats under en kort tid.

– Just nu finns det en grupp älgar som håller till vid Österås på Munsö. Där har en bonde sått oljeväxter, vilket de gillar att äta när det för övrigt är ont om mat.

Bilister är skyldiga att rapportera in om de kört på ett djur, men fortfarande sker dock en hel del smitnings-

olyckor, kanske ett tiotal om året enligt Ebbe Karlssons uppskattning.

– Förutom att det många gånger medför lidande för djuret så straffas man med dagsböter om man blir påkommen med att inte anmäla att man kört på ett djur, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också