Finns ett samarbete med kommunen?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Sommaren i år har inneburit en stor ökning av båttrafiken. Tyvärr är det många som inte verkar respektera de regler som gäller på sjön eller så kanske de inte ens kan dem. Det var bland annat en olycka med två båtar där 12 personer var inblandade utanför Tranholmen. Jag förstår att detta inte ligger inom kommunens ansvarsområde, men råder det någon form av samarbete mellan kommunen och sjöpolisen?

– Nej, inte rörande efterlevnad av sjötrafikregler men däremot har vi en kontinuerlig samverkan och dialog med lokalpolisområde Ekerö/Vällingby.

För fyra år sedan mejlade jag kommunen, efter en bilolycka med dödlig utgång på Ekerövägen vid Ekerö prästgård, om behovet av ett övergångsställe och en hastighetssänkning före den skarpa kurvan just där. Jag blev då uppring av en tjänsteman på kommunen som lovade att båda dessa förändringar var på gång. Nu har det alltså gått fyra år och vi har fortfarande inte sett vare sig hastighetssänkningen eller fått något övergångsställe. När ska vi få detta? Den nya fartkameran som har satts upp kommer nu efter Nibbla backe, men den borde väl ha satts upp före kurvan istället? 

– Ekerö kommun har en kontinuerlig dialog med Trafikverket om bland annat trafiksäkerhet då det är Trafikverket som är väghållare för Ekerövägen. Rörande den tragiska bilolyckan så fanns det särskilda omständigheter till dess orsak som inte enbart hade med vägens beskaffenhet att göra. Rörande hastighetskameror har Ekerö kommun framfört önskemål om dess placering. Jag tar med frågan till mina kollegor på berörd förvaltning.

Gör kommunen några kontroller av om restaurangerna här sköter sig när det gäller ”coronaavstånd”? Det har varit väldigt mycket folk och trångt nämligen på sina ställen men jag ska inte peka ut något specifikt ställe. Men visst är det väl kommunen som ska kontrollera att man följer restriktionerna?

– Ekerö kommuns miljöenhet har ansvar för tillsyn rörande direktiv och rekommendationer från nationella myndigheter. Vi kan konstatera att efterlevnaden är hög.

När är kommunhuset färdigbyggt?

  Ombyggnationen av nuvarande etapp beräknas stå klart till årsskiftet. Nästa etapp beräknas färdigställas under 2021.

Ny skylt om badhusbygget har kommit upp ser jag och då undrar jag förstås vad denna skylt har kostat plus vad den tidigare skylten kostade.

  12 500 kronor. I det ingår produktion av vepan, montage, liftkostnad och frakt. Den första skylten med betongfundament kostade 85 000 kronor. I det ingick produktion av vepa samt montage, grävning och frakt av betongfundament.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också