Fjärrvärmeverket i drift

På grund av coronapandemin blev det ingen ståndsmässig invigning när det nya värmeverket på Ekerö togs i drift strax innan jul. Men nu är anläggningen igång och levererar fjärrvärme till de första kunderna i och kring Ekerö centrum.

I början av december levererades det första biobränslet till anläggningen som ligger i Bryggaområdet på Ekerö. Biobränslet används som huvudbränsle i de två flispannorna som ingår i anläggningen. Under hela december pågick intrimning och uppstart av anläggningen och vid årsskiftet påbörjades den så kallade provdriften som är sista steget innan Ekerö Vasa värme (bolag som ägs till 65 procent av Vasa värme och till 35 procent av Ekerö kommun, reds. anm.) tar över hela ansvaret för anläggningen i slutet av januari. Intrimning och provdrift genomförs i syfte att säkerställa att alla prestandakrav är uppfyllda.

Anläggningen kommer att leverera fjärrvärme till alla anslutna kunder under denna period.
Redan i slutet av november 2020 producerades dock den allra första fjärrvärmen för leverans till kunderna. Initialt eldades med bio-olja, som under normal drift endast kommer att användas för uppstart samt som reserv- och spetslastbränsle. Detta är ett normalt förfarande när man startar upp ett helt nytt fjärrvärmesystem. Dels handlar det om att säkerställa alla installationers funktionalitet, dels att långsamt värma upp såväl värmeverket som själva fjärrvärmenätet. Det är stora vattenvolymer som ska värmas upp.

– Vi gläder oss åt att nu ha börjat leverera lokal, hållbar värme till både privata och kommunalt ägda fastigheter här på Ekerö. Själva byggarbetena började för snart två år sedan. För oss inom kommunen är det frukten av ett arbete som började flera år tidigare. Satsningen på närproducerad, biobränslebaserad fjärrvärme är en viktig del av en större strategisk plan som omfattar allt från energi- och klimatsatsningar till att bygga en långsiktigt fungerande och hållbar infrastruktur, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är alltid roligt och spännande att driftsätta ett helt nytt fjärrvärmesystem efter en lång byggfas. När vi nu har gått i drift här på Ekerö så känner vi också lite extra stolthet. De sista nio månaderna av byggfasen har förutsättningarna varit lite mer utmanande än vad vi är vana vid på grund av pandemins krav på fysisk distansering. Byggande av alla dess slag kräver frekventa och nära kontakter med framför allt leverantörer och entreprenörer. Jag är nöjd med att vi gemensamt med våra samarbetspartners har lyckats finna lösningar som gjort det möjligt att börja leverera fjärrvärme redan nu. Enligt avtalet med kommunen hade vi förbundit oss att påbörja leverans senast hösten 2021. Det har vi klarat med god marginal, säger Anders Pettersson, vd i Vasa värme och dess ägarbolag Solör bioenergi.

Läs också