Fler ideella krafter behövs

Fler ideella krafter behövs

När det otänkbara händer, då behövs människor som kan hjälpa till. Frivilliga resursgruppen (FRG) Ekerö hjälper till vid kriser i samhället.

FRG som är är en del av Ekerö civilförsvar, kallas in när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen.

FRG består av ett antal personer som har olika erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar.

– Det är ett antal individer som idéellt ställer upp för att sedan vara en resurs för kommunen när det är ett extraordinärt läge, berättar Kjell Pettersson, Ekerö civilförsvar.

Extraordinära situationer kan röra sig om en stor olycka, en storbrand, att dricksvattnet blir förorenat eller att någon annan extraordinär händelse drabbar samhället. Sedan finns det andra exempel som översvämningar eller oljesanering vid någon kust, där FRG har hjälpt till.

– Idag är vi en kärntrupp på 25 personer i FRG Ekerö. Tolv av dessa är riktigt aktiva och de andra mera passiva. Vi behöver bli fler, för erfarenheten visar att det går åt väldigt mycket folk när det händer sådana här saker. Sträcker det sig över ett par dygn, då måste man köra tre skift, förklarar Kjell Pettersson.

– Men sedan visar det sig att när det dyker upp en extraordinär händelse, då kommer en mängd spontanfrivilliga. Det kan vara en uppgift för oss att organisera dem och se till att de kan medverka på ett bra sätt.

För den som ansluter sig till FRG finns en grundutbildning, sedan finns det en hel del fortbildning som sker i Civilförsvarsförbundets regi.

– Det kan handla om mat, om vatten, om stabsledning och så vidare. Det finns mycket utbildning man kan få.

Åldersgräns för att vara med i FRG är 18 år och uppåt. Det krävs inte några speciella kvalifikationer för att vara med.

– Vi kartlägger vad var och en har för bakgrund och vad de är duktig på. Blir det ett skarpt läge vill man naturligtvis utnyttja folk till det de är riktigt bra på, säger Kjell Pettersson och tillägger:

– Tillsammans med kommunen identifierar vi tänkbara scenarier som kan inträffa i vår närhet. Då handlar det mer om att utbilda sig inför de händelserna som kan inträffa och då tror jag inte att man behöver ha någon specialistkunskap med sig i bagaget.

EWA LINNROS

Läs också