Fler misshandelsfall under året

Fler misshandelsfall under året

Inför sista veckorna på året varnar kommunpolis Anna Freij för riskfylld alkohol som säljs till ungdomar. Hon gör också en sammanfattning av brottsligheten under året som gått och jämför statistiken med den för fem år sedan.

Under den senaste veckan har det kommit in sparsamt med brottsanmälningar från Mälaröarna till polisen. En stöld av lastpallar från ett företag i Skå och en olovlig körning som slutade i Ekerö centrum, är de enda som finns i polisens register.

– En patrull stannade en bil i höjd med Ekerö centrum. När de kontrollerade föraren så framkom det att hen ej hade körkort och hade dömts för olovlig körning under de senaste två åren, vilket gjorde att en anmälan upprättades om grov olovlig körning, berättar kommunpolis Anna Freij.

Inför jul- och nyårsledigheten vill hon passa på att varna för ett par fenomen som rör ungdomar. Hon vill dessutom göra föräldrar uppmärksamma på vad de ska varna sina barn för och hålla ögonen öppna för.

Det ena är att det kommit rapporter från många håll om det att det säljs så kallad ”fulsprit”, det vill säga inte kontrollerad sprit, som tappas på Smirnoff-flaskor och säljs vidare av langare. Polisen är väldigt intresserade av att få fast dem som säljer dessa och vill gärna ha tips.

– Något annat som kommit till min kännedom genom tips är att det säljs godis i form av gummibjörnar innehållandes narkotiska preparat, förmodligen THC. Vi vill att alla föräldrar ska veta att detta förekommer och att narkotika kan komma i andra former än pulver och torkade växtdelar. De säljs i små redlinepåsar. En annan sak man kan vara uppmärksam på som föräldrar som har barn som har eget swishkonto är om många småbelopp kommer in eller ut och våga fråga vad de betalat för.

Anna Freij delar också med sig av statistik kring hur brottsligheten har sett ut under det senaste året på Mälaröarna. Bland annat har antalet inbrott och stölder ur fordon samt cykel- och bilstölder varit förhållandevis konstant när man jämför 2016 och hittills under 2020, med undantag för 2018 då siffrorna steg rejält. I år är det 237 anmälda stöldbrott och 2016 var den totala summan 228. Rekordåret 2018 kom antalet upp i 295. Antalet cykelstölder är det som ökat mest, från 62 stycken 2016 till 84 under 2020. Misshandel utomhus med personer 15 år och över har också ökat sedan 2016, från 35 anmälda fall till 41 hittills i år. Sexuellt ofredande har nästan tredubblats från 2016 från 8 till 23.

– Vad gäller ökning av misshandel utomhus, sexuella ofredanden och cykelstölder, är detta något som är en trend i hela lokalpolisområdet. Detta gäller även brott i nära relation, det vill säga våld, hot och fridskränkning, som har ökat väldigt mycket på Ekerö liksom i Bromma. Fickstölder har dock minskat i hela lokalpolisområdet.

LO BÄCKLINDER

Läs också