Fler och fler månar om miljöaspekten

Fler och fler månar om miljöaspekten

TROXHAMMAR | Mälaröarnas nyheter åker ut till Inneklimat och träffar Peter Ferm Langmann, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och hans syn på utvecklingen av Mälaröarna.

Hur länge har företaget funnits?
– Sedan 1989.
Hur ser ägarstrukturen ut?
– Jag äger 100 procent av företaget.
Vad bör man tänka på vid val av värmepump? 
– Vi jobbar med alla typer av värmepumpar. Det finns bergvärme, luft/vatten-, frånlufts- och luft/luftvärmepumpar. Det viktiga är att montera rätt värmepump till rätt hus. Har man ett äldre vattenburet system med olja eller elpanna så bör man montera berg- eller luft/vattenvärmepump. Har man ett nyare hus med frånluftsvärmepump är det vanligt att man fortsätter med det när man behöver byta ut. Det vi har märkt de senaste åren är att många kompletterar med en luft/luftvärmepump för att kunna köra kyla på sommaren och komplettera värmen på vintern.
– Miljöaspekten har också blivit väldigt viktigt för många människor och man investerar inte bara för att göra en besparing utan även ur miljösynpunkt.
Vilken värmepump är den mest populära?
– Jag skulle säga att alla modellerna går väldigt bra just nu. Men vi har märkt att luft/vattenmodellen har ökat i fart och tagit andelar på bergvärmen, så idag monterar vi nog lika mycket luft/vatten som bergvärme.
Luft/luft monterar vi också väldigt många av eftersom det är en ganska enkel och billig   installation.
Vilka är era kunder och hur ser konkurrenssituationen ut?
– Vi jobbar med privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, men största delen är privatpersoner.
Vad är det som utmärker er från andra företag inom er bransch?
– Vi är lokala och väldigt måna om att lämna nöjda kunder och därtill har vi väldigt stor kunskap om IVT:s värmepumpar, både  på installation- och servicesidan.
Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?
– Det gäller att utveckla företaget så att vi kan hänga med i kunskap och anställa mer personal för at ta hand om den växande värmepumpsmarknaden på Mälaröarna.
Hur vill du se Mälaröarna utvecklas framöver?
– Jag tycker att företagandet behöver växa på öarna så mer folk kan jobba på hemmaplan och slippa resa bort tiden. Jag vill även att Mälaröarna ska växa i lagom tempo så att infrastruktur med mera hänger med. Ser även fram emot att Förbifart Stockholm och Ekerövägen ska bli klara för trafik. Det kommer underlätta vår vardag väldigt mycket.
Till sist, vilket företag vill du läsa om?
– Guson däck.

 

Läs också