Fler reser med pendelbåten

Fler reser med pendelbåten

Men under 9 december till 7 april  dras flera turer in

Pendelbåtslinje 89 permanentades i höstas och fick utökade turer. Antalet resenärer har ökat kraftigt under hösten.

Sedan Stockholms läns landsting i augusti ökat antalet turer på linje 89 mellan Ekerö och Klara Mälarstrand, via Ekensberg och Lilla Essingen, har även antalet passagerare ökat.

Under augusti månad reste 7 809 passagerare med linjen vilket kan jämföras med förra året då 2 998 personer reste under samma period. Det är en ökning med 260 procent.

Annons

I september var antalet passagerare 16 451. Under samma månad 2017 var den siffran 6 132 passagerare. Det innebär en ökning med 268 procent.

Även i oktober sågs en ökning.  Antalet resenärer var 15 980 personer år 2018 och 2017 var den siffran 5 513 personer.

– Det innebär en ökning med cirka 290 procent jämfört med året innan, berättar Sofia Molin, pressekreterare på Stockholms läns landsting.

– Det är såklart väldigt roligt att de nya turerna gjort att fler och fler väljer att ta pendelbåten till jobbet. Det minskar trängseln på våra vägar och i den övriga kollektivtrafiken, samtidigt som vi gör miljövinster när fler väljer att ställa bilen hemma och åka kollektivt till arbetet, säger Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd.

Men trots den stadiga ökningen av resenärer, har flera turer dragits in då en vintertidtabell började gälla från  9 december. Denna tidtabell gäller till och med den 7 april och många resenärer frågar sig varför.

– Att antalet turer går ner över vintern har varit bestämt sedan tidigare då vi måste ta höjd för att det kan ligga is. Vi måste därför köra med isgående fartyg som går långsammare än ”vanliga” fartyg, förklarar Sofia Molin.

För att pendelbåten ska klara av att gå in i Tappströmskanalen om isen lägger sig, måste kanalen muddras.

– Målsättningen är att muddringen ska starta under december, alldeles oavsett om det blir is eller inte. För att underlätta arbetet, kommer båthållplatsen att flyttas  till en gästhamnsbrygga som ligger cirka 200 meter från den nuvarande. Målbilden är att båten ska gå från den hållplatsen från den 17 december, men allt hänger på när muddringsarbeten kommer igång, berättar Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.

EWA LINNROS

Läs också