Flera allvarliga trafikolyckor på Ekerövägen i sommar

Efter att ett flertal allvarliga trafikolyckor skett på Ekerövägen i sommar höjs rösterna om att  vägen blivit farligare efter ombyggnationen, men Trafikverket håller inte med.

– Efter den informationen jag fått tycker jag att det pekar mot ett riskabelt körbeteende och inte på några brister i vägen, säger Tomas Flykt, projekt-

ledare för Ekerövägen på Trafikverket.

 

Bilar, motorcyklar och lastbilar. Flera olika fordon har varit inblandade i totalt sex allvarliga trafikolyckor på Ekerö i sommar – borträknat viltolyckor – tre av dem på Ekerövägen. 

Vid den senaste olyckan, i slutet på juli, krockade en personbil med en motorcykel med två passagerare. Alla inblandade klarade sig med livet i behåll, men efteråt gick diskussionstrådarna långa i lokala sociala mediegrupper. Många tycktes ense om att Ekerövägen blivit farligare sedan ombyggnationen och att utfarten från Ekerö möbler var särskilt riskfylld. 

“Att korsa två mötande körfält och in på det tredje i en oreglerad korsning på 70-väg är inte optimalt” skriver en Mälaröbo i en av trådarna, medan någon annan föreslår att en vänstersväng från utfarten borde förbjudas för att minska risken för den typen av olyckor. 

Tomas Flykt, projektledare för Ekerövägen på Trafikverket menar att han inte har detaljerna kring exakt var på Ekerövägen olyckorna skett, men säger att han utifrån den information han fått tolkar det som att det varit beteendet i körmönstret som varit grund för olyckorna och inte själva vägen.

– Vi pratar om en som kört in i någon annan bakifrån, någon annan som kommit in i mötande körfält och en tredje som inte blivit insläppt vid omkörning, säger han.

Han poängterar att alla ändringar som gjorts på körsträckan är utredda och godkända av myndigheter och inte ska innebära några ökade risker för bilisterna, men välkomnar polisens utredningar som kommer kunna visa om det finns ett mönster i olyckorna. 

– Vi har kontinuerlig kontakt med polisen och hittills har de inte haft några anmärkningar, men visar det sig att det finns något vi kan göra för att minimera olyckor så kommer vi få veta det, säger han.

Enligt Karin Sarve, på Västerortspolisen, är de tre olyckorna under utredning just nu och därför har hon ingen möjlighet att ge någon ytterligare information. Men hon bekräftar att polisen och Trafikverket har kontinuerlig kontakt och skulle utredningen visa brister med vägen kommer det att komma Trafikverket till del.

HELEN BJURBERG

Läs också