Flera klagomål på busslinje 350

Flera klagomål på busslinje 350

Den nya busslinjen 350 som trafikerar sträckan Ekerö centrum-Fittja via Ekeröleden, har mänga förseningar och ibland kommer den inte alls.

Den nya busslinjen 350 som trafikerar sträckan Ekerö centrum-Fittja via Ekeröleden, har många förseningar och ibland kommer den inte alls.

Den 19 augusti började buss 350 trafikera sträckan mellan Ekerö centrum via Ekeröleden till Fittja centrum. Det har varit en efterlängtad linje, men många klagomål har redan kommit. Flera passagerare vittnar om att det var och varannan dag är inställda turer. Ibland håller man inte avgångstider utan åker före utsatt tid, vilket gjort att resenärer missat bussen. 

Men inte nog med det, det har hänt att bussen inte kört hela sträckan och istället vänt vid Jungfrusunds färgeläge.

– Jag åkte med bussen en fredagsförmiddag. Men på bussen fanns också ett turistpar med barnvagn. När vi kom till färjeläget, sa busschauffören att vi fick stiga av eftersom bussen inte skulle åka längre, berättar Lasse Krüger.

Chauffören hade fått order från SL:s trafikledning om att inte åka hela sträckan. Lasse Krüger krävde att få prata med trafikledningen och lyckades få dem att beordra att bussen skulle köra till Fittja.

– Busslinje 350 är en linje som vi kör på försök och vi följer kontinuerligt upp hur trafiken går. Det finns flera utmaningar kring linje 350. En del utmaningar kan vi åtgärda från SL:s och trafikutövarens håll, men stora delar av utmaningarna hör ihop med de fysiska förutsättningarna för den sträcka där bussen går, kommenterar Elin Lindström, presskommunikatör, ledningsstaben SL.

– Eftersom linje 350 bara funnits i ungefär en månad och det är därför för tidigt att utvärdera hur trafiken går. Därför behöver vi följa trafiksituationen ytterligare för att utvärdera precis vad vi bör göra som kan förbättra situationen. Just nu ser vi över hur tidtabellen ligger och om det går att göra justeringar i den för att förbättra linjen, fortsätter Elin Lindström.  

Hon förklarar att det också finns en del omkringliggande utmaningar som påverkar linjen. Den första delen är att SL-bussarna inte har någon platsgaranti på Slagstafärjan. Om bussen inte kommer ombord på färjan blir det stora förskjutningar i tidtabellen och det kan också innebära att en del avgångar  behöver vända, till exempel när de är framme vid Jungfrusund.

– Det är också mycket trafik på de vägar där busslinje 350 kör, framför allt från Ekerö under morgonen och till Ekerö under eftermiddagen. Eftersom den största delen av sträckan inte har särskilda bussfiler innebär det att våra bussar fastnar i trafiken. Detta leder också till förseningar och inställda avgångar och i förlängningen till att bussarna kan komma att missa de angivna färjorna. Här ser vi som sagt över huruvida det är möjligt att anpassa tidtabellen, men dessvärre är det svårt att komma runt att bussar fastnar i bilköer precis som alla andra motordrivna fordon, säger Elin Lindström.

Försöket med linje 350 pågår fram till 14 december, för att sedan utvärderas.

EWA LINNROS

Läs också