Flygaktiviteter på Skå Edeby flygfält

Flygaktiviteter på Skå Edeby flygfält

Skå-Edeby flygplats kom till i samband med ockupationen av Norge och Danmark under andra världskriget. 1969 kan man läsa i MN om vad som pågår på fältet, men också om andra flygplatsplaner.

1969 skriver MN också om olika förslag för anläggandet av en flygplats som skulle komplettera Bromma flygplats. Idag vet vi att denna hamnade i Arlanda, men vad många kanske inte vet är att flera platser på Mälaröarna nämnts som möjliga för en flygplats.

På 1950-talet utreddes frågan om en storflygplats på Skå Edeby flygfält som ett alternativ till Halmsjöbanan (som sedermera blev Stockholm Arlanda Airport). men även Stafsund och Bona har figurerat i tidningar som alternativ och i MN 1969, kan man läsa att kommunalnämndens arbetsutskott i Ekerö kommun har tröttnat på ”den privata retorik” som tagit sig i uttryck i tidningsartiklar om flygfältsplaner i Ekerö kommun. I ett pressmeddelande från Ekerö kommun avförs Stafsundsalternativet såsom helt orealistiskt och man har också svårt att tänka sig en placering på Bona.

Men Skå Edeby flygfält används ändå flitigt. På försommaren 1969 är flygaktiviteten över Västerort och Mälaröarna ovanligt aktiv. Det är frivilliga flygkåren och civilförsvaret som har haft så kallade samverkansövningar med Skå-Edeby som bas. ”Tolv små ettriga privatplan har dagarna i ända startat och landat och bensinen har det sannerligen inte snålats med. För föreläggande och andra moderliga omsorger svarade en grupp pigga civilförsvarslottor.”

Men det är förstås inte bara lottor som medverkar. ”Här har ett hundratal stadgade medelålders herrar, flertalet tekniker i framskjutna positioner, levt ett sunt och stärkande lägerliv i militärtält och utspisats med kronans rejäla mat av civilförsvarslottor från Västerort, Mälaröarna och innerstaden.”

Skå-Edeby flygfält består av ett flertal ladliknande röda byggnader som ger karaktären av ett lantbruk. I och med det kamouflerades intrycket av en flygplats under andra världskriget. Det finns ett flertal autentiska hangarer, så kallade ladvärn, från 1941-42. Det finns många historiskt intressanta flygplan på Skå idag. Flygplatsen är numera en resurs i det mellansvenska allmänflyget. På fältet förekommer pilotutbildning, klubbflygning, flygning i samhällets tjänst för FFK (Frivilliga flygkåren), sportflygning, veteran- och hembyggesflyg och ren rekreationsflygning samt ibland även ambulans- och polisflyg.       

EWA LINNROS   

Läs också