Förändringar på Solrosen väckte oro

Förändringar på Solrosen väckte oro

MN kontaktades av ledsna och oroliga brukare inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) då de fått höra att verksamheten på Träffpunkten Solrosen inte skulle fortsätta. Men brukarna kan andas ut, verksamheten är inte hotad.

Träffpunkten Solrosen är mycket omtyckt och välbesökt av vuxna inom LSS som ger dem chansen till en aktiv fritid. Under sex års tid har en fritidsassistent planerat och i viss mån utfört olika fritidsaktiviteter för vuxna brukare som bor på kommunens boenden. Assistenten har även på sommaren anordnat fyra veckor med fritidsaktiviteter under den tid som brukarna har semester.

Fritidsassistentstjänsten dras nu in på grund av besparingar och det är detta som väckt oron hos brukarna.

– Det är korrekt att fritidsassistenten kommer att ha en annan roll från kommande årsskifte, men assistenten har ingen koppling till Solrosen och därmed inget uppdrag för den verksamheten, förklarar Åsa Fasth, produktionschef i kommunen.

– Träffpunkten Solrosen ska inte stängas eller läggas ned. De interna fritidsaktiviteterna kommer från januari 2020 fortsättningsvis planeras och utföras av den befintliga personalen inom kommunens LSS-boenden. Planeringen är att cheferna för LSS-boenden skapar ett ”fritidsteam ” bestående av både medarbetare och brukare, som tillsammans bygger upp, utvecklar och ansvarar för innehållet av det utbud av aktiviteter som önskas och som behövs för att komplettera det befintliga utbudet i kommunen och kranskommunerna. Detta gäller även sommartid, berättar Åsa Fasth.

EWA LINNROS

Läs också