Förbifartstankar redan 1967

”Motorvägar över Mälaröarna bäddar för bostadsbebyggelse” – så lyder en rubrik i MN i december 1967. Idag, 50 år senare, har arbetet med Förbifart Stockholms tunnel påbörjats på Lovö.

Finansborgarrådet Per- Olof Hanson deltar vid en utfrågning i Tappströmsskolan, det är Ekerö folkpartiavdelning som anordnat mötet i samarbete med folkpartiet i Färingsö.

Herr Hanson tror knappast att Mälaröarna i framtiden kommer att få ligga orörda som fritidsområden, trots att detta föreslagits i den regionsplaneskiss som 1967 är ute på remiss hos kommunerna.

Enligt skissen beräknas StorStockholms bebyggelse komma att utvecklas i en halvmåne sydväst och nordväst om Mälaren. ”Om StorStockholms expansion i första hand får den riktningen är det rimligt att city förskjutas västerutDå aktualiseras behovet att bygga stora trafikleder över Mälaröarna.” På denna regionsplaneskiss har man bland annat lagt en led som kallas ”Kungshattsleden” och som går från Hässelby via Lovön till Skärholmen, en led som i mångt och mycket liknar förbifarten som nu 2017 är på väg att bli till.

Men 1967 blev det inga trafikleder över Mälaröarna, helt andra nyheter som som har med fordon att göra kan man läsa om i MN, nämligen traktorplöjningsmästerskap som bjuder på en del knepigheter. Det har regnat under tävlingsveckan och en åker, tillhörande lantbrukare Karl-Erik Eriksson i Svartsjö, är genomsur. ”Här och varians också pölar som inte hunnit torka upp. Plösarna hade därför vissa svårigheter att klara samtliga moment tillfredsställande. Den enda kvinnliga deltagaren, 4 H-klubbs ordförande Annagreta Skullman, Färingsö, körde fast och måste bogseras bort.”

Så har också högertrafiken startat och detta inte helt bekymmersfritt. I tidningen 1967 rapporteras att många lyktstolpar knäckts vid ”återfall i vänstertrafiken”.

Men det annonseras också om julmarknader runt om Mälaröarna och den som dristar sig en bit utanför hemtrakten bort till Vällingby, kan få se både Lill-Babs och Bosse Parnevik på stora scenen och nytt för året 1967, är att butikerna håller söndagsöppen.”

EWA LINNROS

Läs också