Fördubbling av viltolyckor

Fördubbling av viltolyckor

Under de tio år som Mälaröarnas jaktvårdskrets sammanställt statistik för antalet viltolyckor som sker under ett år på Mälaröarna, har siffrorna fördubblats.
– Folk kör som galningar och är inte medvetna om hur mycket vilt det finns utmed vägarna, konstaterar Ebbe Karlsson, samordnare för jaktvårdskretsen.

När Mälaröarnas jaktvårdskrets 2011 för första gången sammanställde statistiken för hur många viltolyckor som hänt på Mälaröarna under det gångna året, var den sammanlagda siffran 138. När sammanställningen nu gjordes tio år senare slog siffrorna i taket.

– Under 2020 rapporterades 276 viltolyckor in till Nationella viltolycksrådet. Den största ökningen står rådjuren och vildsvinen för, säger Ebbe Karlsson.

Han tror att ökningen till största delen beror på att antalet djur blivit fler, men också att befolkningen på Mälaröarna ökar och att bilisterna kör ovarsamt samt i allt för höga hastigheter.

– Främst är det på morgonen och på kvällen som bilisterna som är på väg ut på öarna kör för fort när vägarna är ganska fria från trafik, det vet vi för vi blir utringda när olyckorna har hänt.

Sedan 2010 har det varit lag på att en bilist som kör på vilda djur ska anmäla olyckan till polisen. I samband med det organiserades även systemet med jaktvårdskretsar som ansvarar för att söka reda på och då det behövs, avliva djur som blivit skadade i olyckor.

Olycksstatistiken är förhållandevis jämnt fördelad över öarnas vägnät, även om vissa platser är mer drabbade än andra. Olyckorna på Lovön har minskat något under året, vilket kan härledas till att en stor del av marken är inhägnad med anledning av förbifartsbygget. Andra platser har fått en ökning, vilket till exempel kan bero på att markägare odlar vintergröna grödor, som lockar viltet som annars har svårt att hitta föda.

– Älgolyckorna har minskat något i år och det beror på att det inte finns lika mycket älg som det gjort tidigare, säger Ebbe Karlsson.

För 2021 har hittills 28 viltolyckor rapporterats in till Nationella viltolycksrådet.

LO BÄCKLINDER

Läs också