Förhandlingar pågår

Vågmästaren SD valde M. Förra måndagen innan kommunfullmäktiges möte  undertecknade M och SD ett samarbetsavtal som ger det rådande styret fortsatt  underlag för  majoritet – ett avtal som L inte har sett. Men kommunfullmäktige valde att återremittera ärendet. 

Det fortsätter att storma i politiken på Mälaröarna. Under kommunfullmäktige den 15 maj, framkom att M och SD undertecknat ett samarbetsavtal, Ekeröavtalet, ett avtal som L säger sig inte ha sett.

– Det är bra för både nutid och framtid. Grattis till Mälaröborna som nu får ta del av sund och klok SD-politik, sa Jimmy Fors (SD).

Med stöd av SD får M och L majoritet i kommunfullmäktige och Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande, sa från talarstolen att han nu vill blicka framåt.

– Vi har ett stort ansvar gentemot väljarna att genomföra den politik vi gått till val med.

Men på kvällens möte yrkade Hanna Svensson, (S) på att ärendet skulle återremitteras och istället tas upp på nästa kommunfullmäktige.

– Det här måste tas på allvar. Det är ingen lekstuga utan det är vår framtid det handlar om. Ett sådant här beslut ska vara ordentligt genomtänkt, sa hon.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. Den 12 juni fattas beslut om hur Ekerö ska styras.        

ANGELICA BERG

 

Samarbetsavtal klart mellan SD och M

M och SD har skrivit under ett samarbetsavtal. Vad avtalet innehåller vill varken Johan Elfver (M) eller Jimmy Fors (SD) berätta om än men det ger förutsättningar för en väldigt bra tid framöver, säger Jimmy Fors.  

För SD var förra måndagen en bra dag. 

– Vi skrev på ett samarbetsavtal med M som ger oss förutsättningar för en väldigt bra tid framöver, säger Jimmy Fors (SD). 

Samtalen kring sakpolitiken har varit bra och givande – något som behövs efter den turbulenta tiden, poängterar Jimmy Fors. Avtalet innehåller framför allt sakpolitik. 

– Det handlar om de stora frågorna såsom utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum. Men vi ska inte stressa igenom avtalet utan skapa ett stabilt samarbete. Primärt är det vi och M som har ett avtal och vi ska känna oss nöjda båda två. 

Jimmy Fors hoppas på att få bra förtroendeposter och därigenom enklare att få ut SD:s politik. 

– Som alla vill vi ha de bästa förtroendeposterna. Men vi har såklart också ett valresultat att utgå ifrån. 

Vilka frågor är viktiga för er? 

– Förutom centrumutvecklingen är den psykiska ohälsan hos barn och även äldre viktiga frågor. 

Trots att L sagt att de inte en vill styra inofficiellt tillsammans med SD så tror Jimmy Fors att samarbetet kommer att fungera väldigt bra: 

– Vi har samsyn i viktiga frågor såsom centrum-

utvecklingen. Det ger bra förutsättningar för att få ihop något stabilt och jag går in med en positiv känsla. Kommunpolitiken innehåller mindre ideologi och fler kommunala frågor. 

Johan Elfver, (M) vill inte berätta vad avtalet innehåller ännu. 

– Vi har ett minoritetsstyre med L och ett separat avtal med SD. Nu mejslar vi ut alla detaljer till nästa kommunfullmäktige. Jag vill inte föregripa de diskussionerna, säger han.  

Är du säker på att ni kommer överens om alla detaljer? 

– Det är jag säker på. 

Vilken roll får SD om allt går igenom?

– Det är en av diskussionerna som vi för just nu. När vi är klara så berättar vi om det. Det är framför allt sakpolitiken som förenar oss.  

Vilka eftergifter har ni behövt göra?

– Jag kan inte säga något om det. Det är en del av diskussionerna. 

Vad har du fått för respons på samarbetet med SD? 

– Väljare som jag har träffat tycker att det är skönt att vi fokuserar på det kommunala uppdraget. Det är det vi är valda för att sköta. Invånarna vill att vi driver kommunen framåt.

ANGELICA BERG

 

L beklagar att de inte står fast vid sitt ord

L litar på att M:s och SD:s avtal inte innehåller ideologiska frågor utan bara sakpolitik. Men Fredrik Ohls beklagar att de inte står fast vid sitt ord om att L inte ens inofficiellt ska styra med SD.

L är glada över att inte ha blivit bortröstade på förra kommunfullmäktige.

– Vi trodde att vi skulle behöva avgå men blev räddade kvar, i alla fall ett tag till. Förhandlingar med Moderaterna har nu börjat, säger Fredrik Ohls (L). 

L är inte del av avtalet som M och SD undertecknat, poängterar Fredrik Ohls, men dess innehåll kan få stor påverkan på det framtida samarbetet med M. Skulle avtalet innehålla ideologiska frågor gör det att samarbetet med M spricker. 

– Vi samverkar inte med SD i ideologiska frågor. Det står vi fast vid. Däremot samverkar vi med alla partier i sakfrågor. Men M har muntligt lovat oss att avtalet bara innehåller sakfrågor, ett oppositionsråd och några presidieposter för oppositionen, det vill säga andre vice ordförandeskap. 

Har ni sett avtalet? 

– Nej. Vi litar på att det bara innehåller de sakfrågor vi stämt av med M och de ovan nämnda posterna. 

Kan inte sakfrågor och ideologiska frågor gå hand i hand? 

– Vi har sett de sakfrågor som M och vi är överens om. De är dessa jag syftar till att även SD stödjer. I andra sakfrågor finns förstås nyansskillnader men då kan vi ta stöd av andra partier, sägar Fredriks Ohls och poängterar att  L inte förhandlar om att sitta i ett styre med SD. 

– Även om SD och M har ett avtal som gör att M behöver ta hänsyn till SD:s politik framöver så är det fortfarande M och L som styr i minoritet. 

Vad är skillnaden mellan att styra tillsammans och att samverka i sakfrågor/driva de frågor som M förhandlat fram med SD? 

– Det är samma upplägg som i förra mandatperioden när M, KD och C hade ett liknande upplägg. Vi styr, M och L delar ordförandeposterna. Vi kan samverka med andra partier. Skillnaden är att M säkerställer SD:s röster i till exempel budget och i de sakfrågor M och L kommer överens om. Vi kan till exempel i ideologiska frågor rösta med andra partier.

Ni har tidigare sagt att ni aldrig kommer att styra tillsammans med SD, inte ens inofficiellt. Är det inte det som kan ske nu?  

– Jo, det är att styra inofficiellt. Jag beklagar att jag inte står vid mitt ord här. Därför känns detta samarbete inte alls bra för mig personligen och var mitt sistahandsval. Det som möjligen fick mig att tippa över, förutom tidsbristen, det var ju ett faktum en timme innan KF, var att jag tolkade det som att till och med S ansåg det vara okej att ta stöd av SD i senaste KS. Faktum var att i KS när de vann omröstningen och de så att säga preliminärt tog över styret, så vann Mittenstyret med hjälp av SD:s röster. Innan vi i L skriver under kommer jag att rannsaka mig själv om jag verkligen kan vara kvar som kommunalråd i det styret. 

Kan det bli så att ni går över till Mittenstyret? 

– Det är inte våra medlemmars förstahandsval. Vi har tagit M i hand på att försöka få ihop ett minoritetsstyre med dem. Men framkommer något nytt eller avtalet skaver är jag personligen öppen för att gå med i Mittenstyret. 

Mittenstyret säger att de kommer att fortsätta driva samma sakpolitik om de skulle styra. Om det är sakfrågor som är viktiga för er, spelar det då någon roll vilka ni samarbetar med? 

– Precis! Vi är öppna för alla och stänger inga dörrar! Men i en medlemsomröstning så föredrog L att börja sondera med M. 

Vad säger era väljare? 

– Jag har fått en del avsky från väljare och tidigare partikamrater som lämnat L, men jag tycker att man har dragit för stora växlar. Man läser en rubrik och lägger ihop det till något som får orimligt stora proportioner. 

Menar du rubriken på MN:s webbartikel ”M+L+SD = sant    men inget är klart än”, där vi syftar på att ni tre partier ihop, i och med M:s avtal med SD, kan komma att behålla makten?

– Ja, jag tycker att den är missvisande. Om man bara läser rubriken kan man tolka den fel. 

ANGELICA BERG

 

S förvånas över avtalet mellan M och SD

Hanna Svensson (S) fortsätter söka stöd för Mittenstyret. Det pågår diskussioner och det finns goda förutsättningar att hitta lösningar där SD blir utan inflytande.  

Socialdemokraterna fick kännedom om avtalet mellan SD och M strax före kommunfullmäktige förra måndagen. Även om Hanna Svensson visste att samtal pågick är hon förvånad.  

– L hade ett tydligt vallöfte om att inte ha samröre med SD. Därför hade jag inte förväntat mig det, säger Hanna Svensson (S). 

Men avtalet är ju mellan M och SD, inte med L. 

– L har uttryckligen sagt att de inte vill se någon form av organiserat samarbete med SD, att de inte ens vill styra inofficiellt med det partiet. Nu skulle de vara beroende av SD i varenda fråga. 

Mittenstyret har inte sökt stöd från SD. Deras, enligt Hanna Svensson, klassiska SD-politik gör att S inte vill samarbeta med dem. 

– De har bland annat motionerat om att ta bort tolkar och har velat korta tiden för hur länge nyanlända får bo i kommunen. Miljöpolitiken skulle nog vara den fråga som skulle få störst påverkan för Mälaröarna om SD får ett ökat inflytande. För dem är miljön ingen prioriterad fråga. 

Miljöpartiet riktade ju skarp kritik mot er på kommunfullmäktige för att ni öppnat upp för SD. Vad säger du om det? 

– Vi försökte hitta en lösning för att M och SD inte skulle styra kommunen och vi vill se ett brett samarbete. Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar där SD inte får något som helst inflytande om alla vill och är intresserade av det. 

Drog ni igång Mittenstyret för tidigt? 

– Det är lätt att vara efterklok men diskussionerna hade pågått under en lång tid. Nu är ärendet återremitterat och ska behandlas på nästa kommunfullmäktige. Diskus-sionerna mellan partierna pågår fram till dess och vi hoppas hitta lösningar. 

ANGELICA BERG

Läs också