Försäljning klubbad

Försäljning klubbad

Försäljningen av tomten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger, inklusive befintliga byggnader, klubbades igenom efter heta debatter under kommunfullmäktiges möte 3 november.

Ärendet som återremitterats då oppositionen saknade ”essentiella handlingar” till beslutet, var åter uppe på fullmäktige. Förslaget var att sälja tomten till Nystad Ekerö skolfastigheter AB för att möjliggöra etablering av två friskolor. Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Öpartiet var emot försäljning.

En fastighetsundersökning som visar att nuvarande Ekebyhovskolan är i så dåligt skick att den ska klassas som rivningsobjekt, var en av de efterfrågade handlingarna.

– Det är synd att det inte finns samlad dokumentation på det här, men vi som var med har hört att det är en bra skola om vi räknar bort väggar, golv och tak, sa Ove Wallin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Det du säger är att ni har tappat bort utredningen, det är en väldigt dyr utredning att tappa bort. Nu säljer vi en skola för 28 miljoner, den kanske är värd runt 70 miljoner om den renoveras, sa Fredrik Ohls (L) som menade att det är vansinnigt att riva den sydvästra byggnaden.

Oppositionsrådet Hanna Svensson var skarp i tonen i sina debattinlägg.

– Är det här den bästa dealen vi kunde få? Hur har dialogen gått med det lokala näringslivet? Har de tillfrågats först eller tog vi bara slumpmässigt ett företag som bygger åt Engelska skolan och tänkte att ”det här blir nog bra”? Men hade vi kunnat få mer? Det vet vi inte för det har man inte ens kollat upp, sa Hanna Svensson och tillade:

– Vi har heller inte ställt några motkrav till företaget som ska köpa och bygga här. I andra kommuner ställer man motkrav, man bygger idrottshallar till exempel. Det är en extremt lukrativ bransch att bygga åt och hyra ut till en kommun. Jag är helt övertygad om att det hade stått fastighetsägare på kö för att köpa den här tomten, även om man ställt motkrav. Men vi ska sälja till första bästa för en spottstyver och dessutom en mark, som vi hade kunnat behålla i egen ägo.

  Om vi säljer marken betyder det inte att vi tappar kontrollen eftersom vi har planmonopol och det här är en skoltomt. Investeringar är inte ett problem, problemet är driftskostnaderna efteråt. Det är bättre att privata skolor och privata aktörer har sina egna fastigheter och skolor. Marknadspriset på den här tomten baseras på två värderingar. Att det skulle vara en spottstyver är inte sant. Och vi vill ha friskolor här. Vi har idag 450 elever som reser ut från kommunen för att de inte kan välja det, svarade Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Svensson replikerade:

– Det politiken ska göra är att skapa långsiktigt kloka lösningar för alla i kommunen. Att sälja ut central mark är inte en långsiktig lösning. Jag håller med om att problemet är drift eftersom ni inte sköter fastigheterna i kommunen. Ser vi till att underhålla fastigheterna, är inte driftfrågan ett problem. Och det är  ni som styrt senaste åren och sett till att 450 elever inte kan välja. Då kör ni den här lösningen som är dålig på lång sikt för alla. Det är skitdumt rent ut sagt, sa Hanna Svensson.

Det blev votering och kommunstyrelsen förslag om försäljning antogs efter resultatet 13 ja-röster och 12 nej-röster.

EWA LINNROS

Läs också