Försäljning överklagad

Försäljning överklagad

Beslutet om att sälja Ekebyhovskolan har överklagats till Förvaltningsrätten. Beslutet är nu inhiberat, det vill säga inställt till dess att en dom kommer.

Försäljningen av tomten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger inklusive befintliga byggnader, klubbades igenom efter heta debatter under kommunfullmäktiges möte 3 november. Beslutet är nu överklagat till Förvaltningsrätten.

I överklagan står bland annat att beslutet ”strider mot såväl EU:s statsstödsregler och kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare utan att några synnerliga skäl har redovisats. Beslutet rör heller inte i övrigt något som är en angelägenhet för kommunen.”

Det som också tas upp i överklagan är kommunens försäljningspris som bestämdes till 28 miljoner kronor, ”men av kommunens egen marknadsvärdering utförd av konsultföretaget SVEFA daterad 2020-05-27, är fastigheten värderad 40 procent högre till 39 miljoner kronor.”

Vidare att ”Av kommunens egen värdering förefaller dessutom flera faktorer utelämnats, till exempel har det bindande 20-åriga hyresavtalet ej beaktats och nuvarande byggnaderna på fastigheten uppförda 1994, har beskrivits som rivningsobjekt. Utöver det har heller inte värdet av överlåtelse av kommunens verksamhet beaktats. Kommunens beslut förefaller även strida mot EU regler om fri konkurrens.”

Nu pågår en skriftväxling mellan Förvaltningsrätten och Ekerö kommun, beslutet är inhiberat till dess att dom faller.

EWA LINNROS

Läs också