Försenad förbifart

Försenad förbifart

I början av november kom beskedet om att bygget av Förbifart Stockholm försenas med fyra år. Kostnaderna beräknas också bli 3,3 miljarder kronor dyrare än vad man tidigare räknat med.

De fördyrade kostnaderna och förseningen hänvisas till flera olika faktorer. Bland annat menar Trafikverket att berget som tunneln kommer gå i är av sämre kvalitet än man först trodde och därför behöver tätas i större utsträckning än planerat. Dessutom har Trafikverket hävt kontraktet med den upphandlade entreprenören som skulle ha ansvarat för Lovödelen, vilket ytterligare försenat och fördyrat arbetet.

Idag är det en tillfällig entreprenör som utför Lovöarbetena i väntan på att en ny upphandling ska bli klar.

Är verksamheten i full gång på Lovön med den tillfällige entreprenören?
– Den tillfälligt kontrakterade entreprenören utför så kallade skyddsarbeten. Skyddsarbetena görs i tunnlarna för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna. Skyddsarbetena består bland annat av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna, asfalteringsjobb samt visst sprängningsarbete, berättar Maja Svae, kommunikatör på Trafikverket.

När  beräknas en ny, ordinarie entreprenör vara på plats?
– Upphandlingsprocessen pågår och någon gång efter årsskiftet beräknas en ny entreprenör vara på plats.

Vad innebär förseningen för Lovödelen av bygget?
– Den tidigare entreprenören var enligt Trafikverkets bedömning drygt ett år efter tidplan, därefter tar det cirka ett år att få en ny entreprenör på plats. Detta ger två års försening i den delen, detta är inräknat i den övergripande tidplanen då E4 Förbifart Stockholm beräknas att öppna 2030.

LO BÄCKLINDER

Läs också